Tandvård

Om du har ett stort omsorgsbehov eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård.

Om du har ett stort omsorgsbehov eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård.

Tandvårdsintyg och uppsökande tandvård

Tandvårdintyg ger dig rätt till tandläkarbesök för nödvändig tandvård inom högkostnadsskyddet. Till nödvändig tandvård räknas åtgärder som gör att du kan äta, åtgärder som lindrar smärta och obehag i munnen samt förebyggande behandling. Uppsökande tandvård innebär hembesök av tandvårdspersonal en gång per år. De gör en hälsokontroll i din mun och ger dig råd om daglig munvård.

Så här gör du för att ansöka om tandvårdsintyg och uppsökande tandvård

Om du vill ansöka om tandvårdsintyg och uppsökande tandvård ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare eller distriktssköterska via kommunens kundcenter tel. 0696-68 20 00 eller kontakta din hälsocentral/vårdcentral.

Det här får du betala

Du får betala samma avgift för nödvändig tandvård som för ett besök på vårdcentralen.

Uppsökande tandvård en gång per år är gratis.

Vem kan ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård?

  • Person som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för och som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.
  • Person som får varaktig och omfattande hemsjukvård.
  • Person som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
  • Person som bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga minst 3 gånger/dygn samt antingen tillsyn under natten eller larm. Detta ska gälla oavsett vem som genomför omvårdnaden.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.