Familjehem

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar av olika anledningar kan behöva komma till en trygg tillvaro i ett familjehem eller till ett Hem för vård och boende (HVB).

Familjehem är en familj som tar emot ett eller flera barn i sitt hem på uppdrag av kommunen. HVB-hem är ett hem med professionell behandlingspersonal. Vården anpassas till ungdomarnas behov och förutsättningar.

Familjehem

Som familjehem är ni en helt vanlig familj som öppnar er dörr och låter ett barn eller en ungdom flytta in och leva tillsammans med er. Barnet/ungdomen stannar kanske några månader, något år eller tills det blir vuxet.

I Jämtlands län har alla kommuner gått samman och bildat Familjehemscentrum, FHC.Familjehemscentrum, FHC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.FHC rekryterar, utreder och utbildar blivande familjehem.

Om du vill anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem i Ragunda kommun genom familjehemscentrum som du når via:

  • Östersunds kommun, växel 063-14 30 00
  • kundcenter@ostersund.se

Familjehem Sverige

FamiljehemSverige.se är en nationell tjänst för dig som vill göra en insats för ett barn eller ungdom. Här kan du också anmäla intresse för att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson.

Information som du skickar via den här e-tjänsten kan bara läsas av personal i den kommun som du väljer att skicka till. All information är krypterad. Det betyder att den är oläslig för obehöriga.

Familjehem Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför behövs familjehem?

Det finns många orsaker till att en del barn behöver bo i familjehem. Det kan bero på att föräldrarna är sjuka, att familjen har relationsproblem, missbruk av olika slag eller andra svårigheter. Det kan också vara så att barnet/ungdomen lever på ett sådant sätt att hen riskerar sin hälsa och utveckling.

Vem kan bli familjehem?

Några formella krav på yrke och utbildning finns inte. Ni kan vara gift, sambo eller ensam­stående. Med eller utan barn. Bo på landet eller i stan. I hus eller lägenhet. Vara född i Sverige eller i ett annat land.

Ni kan vara en helt vanlig familj som har en trygg och stabil livssituation. Ni känner att det finns tid, ork, lust och känslomässigt utrymme att ta emot en ny familjemedlem. Ni har erfarenhet av egna eller andras barn. Som familjehemsförälder behöver ni dessutom kunna samarbeta med de biologiska föräldrarna.

Vad får familjehemmen?

  • Familjehem får en ekonomisk ersättning från kommunen i form av månatligt utbetalt arvode samt omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med uppdraget. Arvodet är pensionsgrundande och beskattningsbart. Hur stor ersättningen blir beräknas med hänsyn till barnets ålder och behov. Ragunda kommun följer de riktlinjer som SKR (Sveriges kommuner och regioner) har utarbetat när det gäller ersättningsfrågor.
  • Familjehemmen har rätt till ett aktivt och kontinuerligt stöd samt konsultation från socialtjänsten.
  • Som familjehem erbjuds du även att gå utbildningar och föreläsningar med olika teman, som även är en möjlighet att länsövergripande träffa andra som har uppdrag som familjehem.

Vill du veta mer?

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.