Föräldrarskapsstöd

Här finns information om vad olika aktörer i kommunen erbjuder dig som förälder, ditt/dina barn eller er alla tillsammans för att ni alla ska må så bra som möjligt tillsammans!

Att vara förälder eller vårdnadshavare är precis som i Askungen alldeles, alldeles underbart, men också påfrestande, stressande och osäkert emellanåt - och du är långt ifrån ensam att känna så!

Barn och unga behöver trygga uppväxtvillkor och du som förälder/vårdnadshavare kan ge dem det men det är viktigt att som förälder känna sig trygg och tro på sig själv och att känna gemenskap med andra föräldrar. Föräldrarnas roll är lika viktig för spädbarn som för ungdomar – på olika sätt.

Alla barn i centrum

Föräldraskaps träff (4 ggr) för dig som har barn i åldern 3-12 år. Syftet är att bidra till barns positiva utveckling och stärka familjebanden. Vi har grupper både i Bispgården, Hammarstrand och Stugun och digitalt. Ni är välkomna att delta på vilken ort ni vill. Träffarna är kostnadsfria.

Anmälan görs till: foraldrarskapsstod@ragunda.se eller tel. 070-6030950

www.ipsykologi.se Länk till annan webbplats.

Barnhälsovård (BVC)

På BVC får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att hen är nyfödd tills hen börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling. Mer information om BVC hittar du här:

Besök på barnavårdscentralen, bvc - 1177 Länk till annan webbplats.

BVC Hammarstrand (Bölevägen 5)

BVC Hammarstrand hittar du på Hammarstrands hälsocentral

Hammarstrands hälsocentral - 1177 Länk till annan webbplats.

Besökstid måndag eftermiddag, tisdag och torsdag heldag.

Telefontid: tisdag och torsdag kl. 8.15-9.00. Tel. 0696-68 25 22

BVC Bispgården (Forsvägen 37)

Telefonen öppen måndag, tisdag, torsdag, fredag kl.11.15-12.00. Tel. 0696-68 12 58

BVC Stugun (Hansåkervägen 1)


Z-modellen/vägledande samspel

Gruppverksamhet för nyblivna föräldrar via BVC och familjecentralen

Elevhälsan

För familjer med barn i förskoleklass och grundskola. Här finns skolsköterska, kurator och specialpedagog som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan

Individ- och familjeomsorgen (socialtjänst)

Kontakta Individ-och familjeomsorgen:

0696-68 20 00 (knappval 2)

ifo@ragunda.se

Socialpsykiatri i Ragunda

Erbjuder samtalsstöd och psykosocial behandling för att hantera sjukdom och livsstilsfaktorer, återgå från psykisk ohälsa och förmedlar hopp och inspiration till personlig utveckling i samverkan med övriga verksamheter inom kommun och landsting.

Kontakta Kundcenter tel. 0696-68 20 00

Öppet kyrkis

För föräldrar och barn upp till 6 år. Fika, sång, lek och gemenskap. Välkomna så kort eller lång stund ni vill.

Barn, ungdom och familjeverksamhet i Fors och Ragunda församlingar hittar du på:

www.svenskakyrkan.se/forsragunda Länk till annan webbplats.

Information om fritidsaktiviteter och föreningar

Besök Ragunda kommuns sida uppleva och göra för tips och inspiration.

Uppleva och göra

Eller kontakta Kundcenter så hjälper vi dig vidare.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.