Kontaktfamilj och kontaktperson

Kontaktfamilj eller kontaktperson är en frivillig insats som socialtjänsten kan erbjuda efter behovsbedömning.

Kontaktfamilj

Kontaktfamiljen fungerar som ett kompletterande stöd till barnet och ger stimulans och stöd utifrån ett eller flera barns specifika behov. Uppdraget innehåller ofta övernattning och då ofta på helger och skollov.

Vi söker trygga och stabila familjer som har engagemang och tid att göra en värdefull insats. En utredning görs för att bedöma resurser och matchning med lämpligt uppdrag.

Kontaktperson

Kontaktperson är en frivillig insats som socialtjänsten kan erbjuda barn, ungdomar och vuxna i förebyggande och stödjande syfte. Insatsen bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan kontaktpersonen och den som tar emot insatsen. Uppdraget som kontaktperson kan exempelvis innebära:

  • att ge råd och stöd i vardagssituationer
  • att bryta isolering och främja sociala kontakter
  • att stimulera till en aktiv fritid
  • att vara medmänniska och vän

Arvode och ersättning för omkostnader utgår enligt SKRs (Sveriges kommuner och regioner) riktlinjer.

Vid intresse, kontakta Individ- och familjeomsorgen på 0696-68 20 00, knappval 2.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.