Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp - ring 112, SOS Alarm, för att bland annat nå polis, ambulans, räddningstjänst, giftinformation, fjäll­rädd­ning, flygräddning och sjöräddning.

Behöver du i en akut situation, utanför kontorstid, komma i kontakt med socialtjänsten i Ragunda kommun - ring 112, SOS Alarm, och begär social beredskap Ragunda kommun.

Social beredskap

Social beredskap avser främst:

  • barn eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten,
  • missbrukare i behov av akuta insatser, samt
  • personer som är utsatta för våld i nära relation.

Med akuta insatser menas ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästa vardag. Social beredskap når du via 112, SOS Alarm, vardagar mellan klockan 16:00 och 08:00 samt under helger.

Vårdguiden

Om situationen inte är akut och när Hälsocentralerna är stängda så ring 1177, Vårdguiden.

Barn och unga

Om du själv är barn eller ungdom och av någon anledning mår dåligt hittar du en samman­ställning över hjälp som finns att få på sidan 1177.se.

1177.se - Stöd och hjälp för barn och unga i Jämtlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer kontaktvägar finns på vår sida "Hjälp till barn och unga"

Akuta psykiska problem

Ring 112, SOS alarm, om du är i akut behov av hjälp, skydd eller stöd.

Råd och stöd på mejl, chatt eller telefon vid psykisk ohälsa och beroende

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du kontaktuppgifter till föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.

Våld och övergrepp

Vid en akut situation ring 112, SOS alarm. Är det inte akut når du polisen via 114 14.

Centrum mot våld i Jämtlands län

Centrum Mot Våld vänder sig till kvinnor, män och barn boende i Jämtlands län, som blivit utsatta för våld i en nära relation samt personer som utövat våld i nära relation.

Det kan också vara frågan om hedersrelaterat våld.

Centrum mot våld nås dagtid på telefon 0200-120 145

Läs mer på sidan Centrum mot våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnojouren - Jämtlands län

Nationella kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen tel. 020-50 50 50 är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Det är öppet dygnet runt och gratis att ringa. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen..

Nationella kvinnoridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren hjälper dig som drabbats av brott, blivit vittne till brott, är anhörig eller närstående. Brottsofferjouren kan ge råd, information och stöd.

Brottsofferjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra som erbjuder hjälp

Psykiatriska akutmottagningen, Östersund

Vid akuta psykiska problem kan hjälp fås via den psykiatriska akutmottagningen.

Telefonnumret är 063-15 32 50.

Om man redan är patient på någon av mottagningarna inom den psykiatriska vården så kan man vända sig direkt dit i första hand.

Vid akut behov av kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin på kvällar, nätter och helger ring via växel: 063-15 30 00

Säkerhet och krisberedskap

Kommunens arbete med säkerhet och kris syftar till att så långt som möjligt skapa en trygg och säker tillvaro för de som vistas i kommunen. Oavsett om det handlar om en olycka som drabbar ett fåtal personer eller en extraordinärhändelse som påverkar samhällets grundstenar. Läs mer på sidan Säkerhet och kris. Öppnas i nytt fönster.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad