Äldre och andra i behov av stöd

Ragunda kommuns äldreomsorg erbjuder flera olika former av stöd, vård och omsorg för dig som behöver stöd.

Har du eller någon nära dig behov av stöttning från kommunen? Det kan vara till exempel personlig omvårdnad, matdistrubution, trygghetslarm eller något annat inom hemmet.

Kanske är du anhörig till någon som har en demensdiagnos och du själv behöver stöttning för att kunna hjälpa din anhörig på bästa sätt – tillexempel genom avlastning i hemmet eller avlastning på korttidsplats.

Kanske känner du att du provat allt hemma och ingenting längre fungerar, det börjar bli dags för ett annat boende.

Om något av detta stämmer in på dig eller din närstående kontakta biståndshandläggaren på telefon 0696-68 20 00 eller på mail till: bistandsenheten@ragunda.se

Sekretess

Verksamheterna omfattas av sekretessregler som skydd för individen.

Kvalitet

Vi arbetar med att förbättra kvaliteten i verksamheterna och detta görs utifrån resultat från undersökningar eller andra uppföljningar och utvärderingar av verksamheterna. Vi har en ambition att öka kunskapen om individernas behov för att kunna utveckla och anpassa verksamheten.

Synpunkter

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation skall präglas av gott bemötande. Har du synpunkter eller funderingar kring verksamheten kan du lämna dom via formulär här på hemsidan Länk till annan webbplats..

Uppdaterad