Äldre och andra i behov av stöd

Ragunda kommuns äldreomsorg erbjuder flera olika former av stöd, vård och omsorg för dig som behöver stöd.

De flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Därför finns många olika insatser för att underlätta för dig att bo kvar hemma. Du kan exempelvis få trygghetslarm så att du kan komma i kontakt med personal dygnet runt. Om du inte längre kan bo kvar hemma finns möjlighet att ansöka om särskilt boende.


Relaterade länkar

Dokument
Uppdaterad 2020-01-03 av Carina Landin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet