Anhöriga och frivilliga

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående som behöver hjälp i vardagen, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. Du som är anhörig kan själv få stöd för att underlätta din situation.

Du kan få någon att tala med som också kan ge dig information om vilken hjälp som finns. Som indirekt stöd kan du genom din närstående bland annat få avlösning i hemmet eller på korttidsplats.

Med anhörig menas den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon närstående som på grund av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, långvarig sjukdom eller hög ålder inte klarar av vardagen på egen hand.

Vanligtvis är den som ger stödet en anhörig till den som tar emot insatser. Men det kan också vara en granne, god vän etc som träder in och antar ”funktionen” som anhörig.

Enligt Socialtjänstlagen kap 5, § 10 ska socialnämnden "genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder". Stöd till anhöriga är:

  • Avlösning i hemmet
  • Korttidsplats

Uppdaterad