Ansökan om hemtjänst

Om du behöver hjälp med trygghetslarm, städning, tvätt, inköp, matkorg eller hjälp med personlig omvårdnad ska du vända dig till Stöd- och omsorgsförvaltningen.

Oavsett din ålder eller ditt behov har du alltid rätt att ta kontakt med Stöd- och omsorgsförvaltningen för att få ditt behov prövat. Det gör du enklast genom att vända dig till biståndshandläggare som nås via Ragunda kommuns kundcenter 0696-68 20 00.

1. Skicka in en ansökan om hemtjänst

Du som har behov av hemtjänst i form av personlig omvårdnad ska ansöka om det hos Stöd- och omsorgsförvaltnignen. Här hittar du ansökningsblankett .

2. Träffa en biståndsbedömare

När det blir dags att handlägga ansökan kommer en biståndsbedömare att kontakta dig för att utreda ditt behov och fatta ett beslut om du är berättigad till hemtjänst.

3. Beslut om hemtjänst

En biståndsbedömare gör en utredning som ligger till grund för biståndsbeslutet om du är berättigad till hemtjänst. Du får en kopia på utredningen och beslut hemskickat.

4. Överklaga beslut

Ett beslut om särskilt boende kan överklagas till Förvaltningsrätten. Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan, och du har alltid rätt att överklaga ett beslut du inte är nöjd med. Överklagan ska alltid ske skriftligt och du har rätt att få hjälp från Social- och omsorgsförvaltningen om du inte kan skriva din överklagan själv. Överklagan lämnas till din handläggare, som först tar ställning till om beslutet ska omprövas. Antingen omprövar handläggaren beslutet eller sänder beslutet tillsammans med din överklagan till Förvaltningsrätten, som är en domstol som prövar bland annat socialtjänstens beslut.

4. Verkställan

Beslutet skickas till ansvarig enhetschef för området för att verkställa beslutet.

Hemtjänst för tillfälliga besökare

Kontakta din hemkommun för ansökan. Din hemkommun kommer fatta beslut om ditt hjälpbehov och kontakta vistelsekommunen. För att bästa möjliga planering ska kunna ske av hemtjänstinsatser så kontakta din hemkommun i god tid.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad