Hemsjukvård

Kommunen ansvarar för hemsjukvård, upp till läkarnivå, i särskilt boende och i ordinärt boende. Kommunens hemsjukvård utförs av sjuksköterska, distriktsköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast och i vissa fall av vård- och omsorgspersonal. Kommunens ansvar för hemsjukvård regleras i lagstiftning och i avtal med Region Jämtland Härjedalen.

För att du ska erbjudas hemsjukvård i ordinärt boende ska ditt behov av hälso- och sjukvård vara sammanhängande över tid och ditt behov av hemsjukvård ska vara bedömt utifrån ditt hälsotillstånd. Hemsjukvård kan till exempel vara hjälp med medicinering, såromläggning, träning, hjälpmedelsutprovning och vård i livets slutskede.

 

Uppdaterad