Hjälp i hemmet

Det finns olika sorters stöd och hjälp i hemmet, både för dig som är äldre och andra i behov av stöd. Hemtjänsten i Ragunda består av städning, tvätt, inköp, trygghetslarm, leverans av matlåda och personlig omvårdnad.

Personlig omvårdnad ger dig hjälp med att klara den dagliga livsföringen, till exempel på- och avklädning, hygien, toalettbesök, frukost och kvällsmål. Hjälpen kan du få vid ett eller flera tillfällen på dygnet.

Boservice ger dig hjälp med städning, tvätt, inköp, matlåda. Du kan också få ett trygghetslarm inom hemtjänsten.

Du ansöker om hemtjänst hos Stöd- och omsorgsförvaltningen. En biståndsbedömare kommer att handlägga ansökan och kontakta dig för att utreda ditt behov. När biståndsbedömaren har fattat ett beslut får du en kopia på utredningen och beslutet hemskickat.

Om du inte är nöjd med beslutet har du alltid rätt att överklaga. Du kan få hjälp av Stöd- och omsorgsförvaltningen att skriva en överklagan. Överklagan lämnas först till din handläggare som tar ställning till om beslutet ska omprövas. Om beslutet inte ska omprövas så skickar handläggaren ditt beslut och din överklagan till förvaltningsrätten.

Uppdaterad