Hjälpmedel

Syftet med hjälpmedel är att det ska underlätta för dig att klara det dagliga livet så självständigt som möjligt. I kommunens verksamhet är det arbetsterapeuter, sjukgymnaster och distriktssköterskor som kan prova ut och förskriva hjälpmedel.

Så här gör du för att anmäla behov av hjälpmedel

Om du behöver hjälpmedel ska du i första hand vända dig till din Hälsocentral.

Tema Hjälpmedel – ny tjänst på 1177.se

Nu finns ett nytt temaområde, Tema Hjälpmedel, på 1177 Vårdguidens webbplats. Där kan man läsa om hur det går till att få ett hjälpmedel och även se vilket utbud som finns.


Uppdaterad