Barn, ungdom och familj

Alla kan behöva stöd eller hjälp vid olika tillfällen i livet och behovet av hjälp kan variera. Därför erbjuder Individ- och familjeomsorgen i Ragunda kommun hjälp och stöd till barn och familjer.

Individ- och familjeomsorgen i Ragunda kommun:

  • ger råd och stöd till barnfamiljer
  • ansvarar för utredningar och insatser som rör barn 0-18 år och deras familjer
  • gör vårdnads- och umgängesutredningar
  • tecknar avtal om vårdnad, boende och umgänge
  • utreder adoptionsansökningar
  • tillhandahåller samarbetssamtal
  • fastställer faderskap

Kontakt med socialsekreterare

Du når våra socialsekreterare via Ragunda kommuns kundcenter: 0696-68 20 00, knappval 2 för att komma till Individ- och familjeomsorgen.

Faxnummer: 0696-108 26

Besöksadress: Hemvägen 5B, Hammarstrand

Ansökningar och meddelanden tas emot:

Individ- och familjeomsorgen

Ragunda kommun

Box 150

844 21 Hammarstrand

ifo@ragunda.se

Sekretess

Individ- och familjeomsorgens verksamheter omfattas av sekretessregler som skydd för individen. Huvudprincipen är att sekretess gäller för alla uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom lider men.

Synpunkter, klagomål och frågor

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheten. Vår organisation ska präglas att ett respektfullt och gott bemötande. Vi ska ge hjälp och service av hög kvalitet. Det är viktigt för oss att få in synpunkter på den verksamhet som vi bedriver. Lämna gärna dina synpunkter här >>.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad