Barn, ungdom och familj

Alla kan behöva stöd eller hjälp vid olika tillfällen i livet och behovet av hjälp kan variera. Därför erbjuder Individ- och familjeomsorgen i Ragunda kommun hjälp och stöd till barn och familjer.

Individ- och familjeomsorgen i Ragunda kommun:

  • ger råd och stöd till barnfamiljer
  • ansvarar för utredningar och insatser som rör barn 0-18 år och deras familjer
  • gör vårdnads- och umgängesutredningar
  • tecknar avtal om vårdnad, boende och umgänge
  • utreder adoptionsansökningar
  • tillhandahåller samarbetssamtal
  • fastställer faderskap

Som förälder eller vårdnadshavare kan en del frågor kring alkohol och droger dyka upp, mer info om detta återfinns här>>


Besöksadress: Centralgatan 15, Hammarstrand (karta)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi tar emot ansökningar och meddelanden på följande adress: ifo@ragunda.se


Socialsekreterare.

Telefontid: måndag-fredag kl. 08.30-09.30

Telefon Ragunda kommuns Kundcenter: 0696-68 20 00 

Fax: 0696-108 26


Mottagningens telefontider är:

Måndag, onsdag-fredag    09.00-12.00, 13.00-15.00

Tisdag                                  09.00-12.00

Sekretess

Individ- och familjeomsorgens verksamheter omfattas av sekretessregler som skydd för individen. Huvudprincipen är att sekretess gäller för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom lider men.

Uppdaterad 2020-01-10 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragundabladet
Ragunda hyreshys

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster