Ensamkommande barn och ungdomar

Att barn och ungdomar är ensamkommande innebär att de kommit till Sverige utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare för att söka asyl.

 

Efter anvisning från Migrationsverket gör socialtjänsten en utredning och tilldelar ungdomen en plats på Strandliden, kommunens boende för ensamkommande, eller i annan placering, exempelvis familjehem. I Ragunda kommun arbetar socialsekreterare med utredningar och uppföljningar för ensamkommande som anvisats till kommunen. De arbetar enligt utredningsmetoden Barns Behov i Centrum (BBIC).

 

Verksamheten är under förändring eftersom antalet ensamkommande barn och unga har minskat dramatiskt sedan 2016.

Skola

Ungdomarna går i skola vid Jämtlands gymnasieförbund i Bispgården eller på Anders-Olofskolan i Hammarstrand.

God man och särskild förordnad vårdnadshavare

Alla ensamkommande barn och ungdomar som är under 18 år och kommer till Sverige utan sina föräldrar får via överförmyndarnämnden en god man. Gode mannen företräder den unge i såväl vårdnadshavare som förmyndares ställe. Gode mannen ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen, det ansvarar boendet för.

Ungdomar 18-21 år

Att ta steget ut i ett eget boende kan vara en stor omställning för vilken ungdom som helst. Ensamkommande unga vuxna har möjlighet att ingå i kommunens 18-21-verksamhet, där de ges möjlighet att ta steget ut i samhället utan att för den skull förlora den omsorg och det stöd som funnits i HVB-miljön. Verksamheten finansieras med statliga medel.

Synpunkter, klagomål och frågor

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheten. Vår organisation ska präglas att ett respektfullt och gott bemötande. Vi ska ge hjälp och service av hög kvalitet. Det är viktigt för oss att få in synpunkter på den verksamhet som vi bedriver. Lämna gärna dina synpunkter här >>.

Uppdaterad 2018-03-09 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet