Faderskap och föräldraskap

Om du nyligen fött barn och inte är gift med barnets andra förälder så behöver ni bekräfta föräldraskapet. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Digital föräldraskapsbekräftelse från 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 kan du bekräfta föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets hemsida. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i Skatteverkets e-tjänst.

Mer information om Digital föräldraskapsbekräftelse hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mer information om Digital föräldraskapsbekräftelse hos MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte fyllt i e-tjänsten

Om du saknar Bank-ID, eller av någon annan anledning inte har fyllt i Skatteverkets e-tjänst inom 14 dagar, skickar Skatteverket information till den kommun där mamman är folkbokförd. Vi skickar då ut ett brev med information om hur du bokar tid för bekräftelse.

Vad händer när föräldraskapet är fastställt

När föräldraskapet är fastställt knyts barnet juridiskt till den andre föräldern som då exempelvis kan anmäla gemensam vårdnad om barnet.

Vid osäkerhet om föräldraskapet

Om det är osäkert vem som är den andre föräldern behöver handläggare på Individ-och familjeomsorgen göra en utredning. Vi bedömer även om utredningen ska innefatta en DNA-undersökning. I enstaka fall avgörs föräldraskapet i domstol.

Kontakta Individ- och familjeomsorgen>>

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad