Fastställande av faderskap

Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa faderskap/föräldraskap. Skatteverket skickar underrättelse om nyfött barn till Individ- och familjeomsorgen. Individ- och familjeomsorgen kallar därefter föräldrarna till möte för underskrift av faderskapsbekräftelse.

Kommunen är skyldig enligt lag att fastställa faderskapet för barnet för att barnets juridiska rättigheter ska kunna tas tillvara. När faderskapet blivit fastställt anmäls detta till skatteverket. Detta kan även göras före barnets födelse om föräldrarna önskar. Föräldrarna tar då själva kontakt med Individ- och familjeomsorgen.

Gemensam vårdnad

I samband med att faderskapet fastställs kan föräldrarna anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Kontakta Individ- och familjeomsorgen>>

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad