Familjehem

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan få bo i familjehem eller i Hem för vård och boende (HVB). Familjehem är en familj som tar emot ett eller flera barn i sitt hem på uppdrag av kommunen. HVB-hem är ett hem med professionell behandlingspersonal.  Vården anpassas till ungdomarnas behov och förutsättning.

Familjehem

Som familjehem öppnar du din dörr och låter ett barn eller en ungdom flytta in och leva tillsammans med dig och din familj. Barnet/ungdomen stannar kanske några månader, något år eller tills det blir vuxet.


Familjehemmen rekryteras av socialsekreterare och socialnämnden lämnar medgivande till familjehemmen att ta emot främmande barn. Familjehemmens uppgift är att ta emot barn till sitt hem för ett stadigvarande boende.

 

Varför behövs familjehem?

Det finns många orsaker till att en del barn behöver bo i familjehem. Det kan bero på att föräldrarna är sjuka, att familjen har relationsproblem, missbruk av olika slag eller andra svårigheter. Det kan också vara så att barnet/ungdomen lever på ett sådant sätt att hen riskerar sin hälsa och utveckling.

Vem kan bli familjehem?

Ni kan vara en helt vanlig familj som har en trygg och stabil livssituation. Ni känner att det finns tid, ork, lust och känslomässigt utrymme att ta emot en ny familjemedlem. Ni har erfarenhet av egna eller andras barn. Som familjehemsförälder behöver ni dessutom kunna samarbeta med de biologiska föräldrarna.

Vad får familjehemmen?

  • Familjehem får en ekonomisk ersättning från kommunen i form av månatligt utbetalt arvode samt omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med uppdraget. Arvodet är pensionsgrundande och beskattningsbart. Hur stor ersättningen blir beräknas med hänsyn till barnets ålder och behov. Ragunda kommun följer de riktlinjer som Sveriges kommuner och landsting har utarbetat när det gäller ersättningsfrågor.
  • Familjehemmen har rätt till ett aktivt och kontinuerligt stöd samt konsultation från socialtjänsten.
  • Som familjehem erbjuds du även att gå utbildningar och föreläsningar med olika teman, som även är en möjlighet att länsövergripande träffa andra som har uppdrag som familjehem.

Hur blir man familjehem?

Ni anmäler ert intresse till individ-och familjeomsorgen. Därefter börjar en familjehemsutredning som omfattar hembesök, intervju och kontroll i olika offentliga register. För att få ta emot ett barn måste familjehemmet vara godkänt av socialnämnden.

Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem kan du kontakta Kundcenter 0696-68 20 00.

Dokument
Uppdaterad 2019-12-13 av Carina Landin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster