Kontaktfamilj/Kontaktperson

Kontaktfamilj är en frivillig insats som socialtjänsten kan erbjuda efter behovsbedömning.

Kontaktfamiljen fungerar som ett kompletterande stöd till barnet och ger stimulans och stöd utifrån ett eller flera barns specifika behov. Uppdraget innehåller ofta övernattning och då ofta på helger och skollov.

Vi söker trygga och stabila familjer som har engagemang och tid att göra en värdefull insats. En utredning görs för att bedöma resurser och matchning med lämpligt uppdrag.

Kontaktperson

Kontaktperson är en frivillig insats som socialtjänsten kan erbjuda barn, ungdomar och vuxna i förebyggande och stödjande syfte. Insatsen bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan kontaktpersonen och den som tar emot insatsen. Uppdraget som kontaktperson kan exempelvis innebära:

● att ge råd och stöd i vardagssituationer

● att bryta isolering och främja sociala kontakter

● att stimulera till en aktiv fritid

● att vara medmänniska och vän

Arvode och ersättning för omkostnader utgår enligt kommunförbundets riktlinjer.

Vid intresse, kontakta Ragunda kommuns växel på telefon 0696-68 20 00 och be att få bli kopplad till Individ- och familjeomsorgen.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad