Ansökan särskilt boende

För att få flytta till ett särskilt boende behöver du ansöka om det hos Stöd- och omsorgsförvaltningen. Det är Stöd- och omsorgsförvaltningens biståndsbedömare som fattar beslut om du är berättigad till ett boende eller inte.

1. Ansök om särskilt boende i Ragunda kommun

Du gör en skriftlig ansökan till biståndshandläggare. Blanketten hittar du här.

Om du har frågor vänder du dig till kommunens biståndshandläggare via Kundcenter

0696-68 20 00.

2. Träffa en biståndsbedömare

När du gjort din ansökan kommer du att bli kontaktad av en biståndsbedömare. Hen ska utreda ditt behov och fatta ett beslut om du är berättigad till ett särskilt boende eller inte.

3. Beslut om särskilt boende

En biståndsbedömare gör en utredning som ligger till grund för biståndsbeslutet om du är berättigad till särskilt boende. När du fått beslut om särskilt boende kan du ange önskemål om boende.

Om kommunen inte kan erbjuda dig boende inom tre månader, efter beslut, på något av dina önskade alternativ kommer erbjudande att lämnas till dig om något annat boende. Finns det inte plats på ditt önskemål om boende kommer erbjudande att lämnas till dig om något annat boende.

Vistas du på korttidsboende och får beslut på särskilt boende måste du ta den plats som erbjuds.

4. Överklaga beslut

Ett beslut om särskilt boende kan överklagas till Förvaltningsrätten. Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan, och du har alltid rätt att överklaga ett beslut du inte är nöjd med.

Överklagan ska alltid ske skriftligt och du har rätt att få hjälp från Social- och omsorgsförvaltningen om du inte kan skriva din överklagan själv.

Överklagan lämnas till din handläggare, som först tar ställning till om beslutet ska omprövas. Antingen omprövar handläggaren beslutet eller sänder beslutet tillsammans med din överklagan till Förvaltningsrätten, som är en domstol som prövar bland annat socialtjänstens beslut.

Hur kommer jag få erbjudande om boende?

Erbjudande om särskilt boende kommer att lämnas av samordnare för särskilda boendeplatser på Stöd- och omsorgsförvaltningen. Du och dina anhöriga får sedan ta kontakt med ansvarig chef på boendet för att se lägenheten. Det är viktigt att omgående ta kontakt med boendet.

Vi är tacksamma om du lämnar ett svar om du vill ha boendet så snart som möjligt, dock senast sju dagar efter det att du fått erbjudandet. Beskedet lämnas till samordnaren och din biståndshandläggare.

Kan jag få dubbla hyror?

När du flyttar in på ett särskilt boende och får dubbla kostnader på grund av att din lägenhet inte hunnits sägas upp eller att ditt eget hus finns kvar har du möjlighet att ansöka om dubbelt boende.

För att kunna ansöka om dubbelt boende behöver du även lämna inkomstuppgifter. Har du inte lämnat in blanketten ”Begäran om fastställande av avgift” så kan du göra det samtidigt som du
ansöker om dubbelt boende.

Vid avgiftsberäkning kan Ragunda kommun ta hänsyn till dubbla boendekostnader under maximalt tre månader. Hyr du av Ragunda Bostad så har du möjlighet att ansöka om dubbelt boende under maximalt en månad. Det som då kan komma att reduceras är avgiften för omvårdnad, service och trygghetslarm. Hyran och maten betalas alltid.

Det kan också finnas en möjlighet att få ekonomiskt bistånd från individ- och familjeomsorgen vilket man kan ansöka om hos socialkontoret/individ och familjeomsorg.

Om den dubbla kostnaden upphör före tre månader ska detta meddelas till avgiftshandläggaren!

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad