Korttidsvistelse

Korttidsvistelse finns till för dig som av olika anledningar tillfälligt inte kan bo hemma. Korttidsvistelse beviljas av kommunens biståndshandläggare under en begränsad period.

Korttidsvistelse kan du få både akut och som planerad hjälp. Det finns möjlighet att växelvis bo hemma och vara på korttidsboende. Det kan vara aktuellt för dig som behöver hjälp och stöd av en anhörig när du bor hemma. Men det kan även vara aktuellt om du bor ensam.

Ragunda kommun har korttidsplatser i Hammarstrand på Eken, Nyviksvägen.

Ansökan om korttidsvistelse

Vill du ansöka om korttidsvistelse kan du ringa Kundcenter 0696-68 20 00, som hjälper dig att få kontakt med en biståndshandläggare.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad