Ekonomisk hjälp och stöd

Ekonomiskt bistånd är det som tidigare kallades socialbidrag. Biståndet kan du få för din försörjning (försörjningsstöd) och för vissa andra nödvändiga kostnader (livsföring i övrigt). Det är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som skall garantera inkomstbortfall upp till skälig levnadsnivå. Individ- och familjeomsorgen ger råd samt utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd.

Uppdaterad 2020-01-03 av Carina Landin