Beräkning av ekonomiskt bistånd

Om du är ny behöver vi underlag för att kunna beräkna om du är i behov av bistånd. För detta behöver vi få ta del av:

 • Legitimation.
 • Ifylld ansökningsblankett för försörjningsstöd (finns i entrén).
 • Handlingsplan från Arbetsförmedlingen (om du har en sådan).
 • Hyreskontrakt samt kvitto på betald hyra för tre månader tillbaka.
 • Läkarintyg om du har nedsatt arbetsförmåga.
 • Förteckning över alla dina konton hos olika banken.
 • Kontoutdrag från samtliga konton. De ska visa utgifter och inkomster för tre månader tillbaka.
  (Efter första ansökan behövs kontoutdrag för en månad bakåt)
 • Handlingar som visar samtliga inkomstuppgifter för tre månader tillbaka.
 • Handlingar (kvitton eller fakturor) som visar de utgifter du uppger i ansökningsblanketten.
 • Beslut om bostadsbidrag och a-kassa/alfa-kassa.
 • Senaste beräkningen från förra hemkommunen om du fått försörjningsstöd under de senaste tre månaderna.
 • Värderingsintyg vid bilinnehav (du kan behöva sälja din bil om den är värd mer än ett halvt prisbasbelopp).
 • Om du äger ditt boende: taxeringsvärde för fastighet, eventuella lånehandlingar samt underlag för årskostnader avseende bl.a. uppvärmning och hushållsel, VA-avgifter, och sotning.
 • Konstnadsförslag vid övriga behov ex. tandvård, glasögon, speciella resor och begravningskostnader.
 • Senaste deklarationen.


Vid månatliga ansökningar, efter första utredning, behövs vanligen endast kontotudrag som täcker perioden sen senaste utdraget, underlag (fakturor/kvitton) som styrker utgifter du tar upp i ansökan samt handlingar efterfrågade i det senaste biståndsbeslutet (se under "Arbetsplan"). 
  
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Individ- och familjeomsorgen på telefon 0696-68 20 00 (vx) eller mejl ifo@ragunda.se.

Uppdaterad 2019-12-11 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet