Försörjningsstöd

Hur stort är det ekonomiska biståndet?

Enligt socialtjänstlagen har alla människor rätt att leva på en skälig levnadsnivå. Regeringen beslutar om en riksnorm för livsmedel, kläder, förbrukningsvaror mm, som är lika för alla i hela landet. Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets beräkningar för olika typer av utgifter som hushåll kan ha.  


Riksnormen är uppdelad i:

 • Personliga kostnader; där beloppen varierar med ålder och samboskap.
 • Gemensamma hushållskostnader; som beräknas utifrån antal personer i ett hushåll.


I vissa fall kan kommunen besluta att bidraget ska beräknas till ett lägre belopp.


Det ekonomiska biståndet ska räcka till:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Hälsa och hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Telefon, TV-licens, dagstidning


Försörjningsstödet ska också täcka hyra, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, avgift för a-kassa och fackavgift. Vanligen godtas de faktiska kostnaderna som den enskilde har om dessa inte är orimligt höga. 


När det gäller övriga behov, som i lagen kallas "livsföring i övrigt", ska den enskilde ansöka om bistånd på förhand och en individuell bedömning görs där beslut ska fattas innan inköp görs. Exempel på förekommande behov är glasögon, umgängesresor och tandvård.  


Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till lån eller andra skulder. Vid en skuldsituation bör du i första hand kontakta långivaren eller företaget där skulden uppstått.


Inkomster som minskar bidraget

Hushållets alla inkomster räknas bort från bidragsbeloppet, till exempel:

 • Lön, a-kassa, pension och sjukbidrag
 • Ersättningar från Försäkringskassan (sjukpenning, föräldrapenning, aktivitetsstöd etc)
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag och flerbarnstillägg
 • Underhållsstöd
 • Skatteåterbäring
 • Studiestöd
 • Insättningar på konto från privatpersoner (gåvor)


Räkna ut om du är berättigad till försörjningsstöd här: Provberäkna försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad 2019-12-11 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet