Att ansöka om god man/förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare får göras av den person som behöver hjälp (om han eller hon har beslutsförmåga) eller av make/maka/sambo och närmaste släktingar.

Ansökan skickas till tingsrätten.


Vissa myndigheter ska anmäla till överförmyndaren om någon behöver god man eller förvaltare. Anmälan kan göras av socialnämnden eller sjukvården. En anmälan om god man eller förvaltare kan även göras av utomstående personer som ser ett hjälpbehov hos någon i sin omgivning.


Finns eget förslag på god man eller förvaltare ska den personen lämna ett skriftligt åtagande för uppdraget.Relaterade länkar
Uppdaterad