God man för ensamkommande barn

Barn och ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan någon vårdnadshavare och söker uppehållstillstånd här har rätt att få en god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

Barnen placeras genom Migrationsverkets försorg i olika kommuner. Överförmyndarnämnden förordnar god man för dessa ungdomar. Gode mannens uppgift är att sköta ungdomens ekonomiska angelägenheter och svara för dess personliga förhållanden genom att utgöra ett nav kring vilket ungdomens alla angelägenheter samordnas. Det görs bland annat genom att gode mannen har regelbunden kontakt med ungdomen och personal på boendet samt skolan, socialförvaltningen, Migrationsverket, CSN (studiemedel) och andra myndigheter.
 
Redovisning av uppdraget görs till överförmyndarnämnden. Arvode utgår för uppdraget och betalas ut av nämnden.

Lämplig som god man

Den som ska utses ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Gode mannen bör därför:

  • behärska svenska i tal och skrift för att obehindrat kunna göra sig förstådd
  • ha goda kunskaper om det svenska samhället, t.ex. om skola och sjukvård
  • ha erfarenhet av barn och ungdomar, gärna även från arbete med personer i utsatta situationer
  • intresse för olika kulturer och livsåskådningar.
  • kunna sätta sig in i nya frågeställningar, t.ex. frågor kring uppehållstillstånd

Bli god man

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta handläggare Överförmyndarnämnden >>

Uppdaterad