Kostenheten

Kostenheten är en samlad kompetens inom kommunen som ansvarar för matens kvalitet, servering, personalens kompeten utifrån lag, regler, råd och riktlinjer samt politiska beslut och ekonomi.

Vi tillagar och servera cirka 300 000 portioner mat per år till förskola, skola och Vård omsorg. Upphandling av livsmedel och nutritionsprodukter sker gemensamt med övriga kommuner i länet.

Matservice

Matservice kan ges genom:

  • restauranger i äldreboenden
  • matdistribution till den egna bostaden
  • hjälp i hemmet

Uppdaterad