Mat för äldre

Matglädje till alla utifrån enskilda behov, önskemål och kulturella bakgrund är ett bra sätt att bevara sin indentitet.

Goda snittar serverades vid invigningen av äldreboendet Nyviksvägen.

Fullvärdig kost är en förutsättning för hälsa och välbefinnande.

Du hittar vår dagliga meny på: Matsedel Äldreboenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bra mat är viktigt!

Maten skall vara sammansatt så att den tillgodoser behovet av energi och näring. Maten tillför också glädje, lust och social samvaro. Den är också en viktig del av den kulturella traditionen. Den ska tillagas och serveras tryggt och säkert.

Livsmedelsverkets "Bra mat för äldre" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och kommunens egna "Nutritionspolicy" och "Mat i vård och omsorg" kvalitetssäkrar maten på Särskilt boende.

Nutritionspolicy

Mat i vård och omsorg

2007-11-20

Målsättningen är att tillgodose individuella behov av energi och näring.

Syfte

God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringstillstånd. Kosten är ett viktigt redskap för att förebygga sjukdom och bevara hälsa. Vid ohälsa ökar behovet av energi och näringsämnen medan förmågan att äta och att tillgodogöra sig maten minskar. Kosten är en stor del av behandlingen och maten är oftast den viktigaste och bästa näringskällan.

Måltidsmiljö

Både mat och måltidsmiljö är av stort värde. Måltiden har en social betydelse och är ofta höjdpunkten under dagen. Miljön är viktig för att skapa en bra förutsättning för bra matlust. Det kan stimuleras genom att måltiden avnjuts vid ett vackert dukat bord, med mat som ser aptitlig ut och doftar gott. Rätt förutsättning för en bra sittställning och lokalens utformning och läge är betydelsefullt.

Måltidsordning

Alla vårdtagare i särskilt boende har rätt till tre huvudmål och tre mellanmål per dag. Måltiderna bör vara jämnt fördelade för att nattfastan inte ska överstiga 11 timmar.

 • Frukost kl.07.30-09.30
 • Mellanmål kl.10.00-11.30
 • Lunch kl.12.00-13.30
 • Mellanmål kl.14.30-15.00
 • Middag kl.17.00-18.30
 • Kvällsmål kl.20.00-21.30

Bra mathållning med bra måltider kräver bra samverkan

Arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, distriktssköterska, enhets chef, vårdbiträde, undersköterska, biståndshandläggare, kökspersonal, lokalvård-alla samverkar för att nå

 • Stimulerande måltidsmiljö
 • Bra sittställning vid måltid
 • Behovsanpassad kost
 • Bra ätredskap
 • Rätt sväljteknik
 • God smärtlindring
 • God munvård
 • Profylax mot illamående
 • Väl fungerande tarm
 • Bra ekonomi
 • God sömn
 • Ro i själen

Ibland behövs också samverkan med extern kompetens av specialister som tex. kurator, tandläkare, läkare, logoped, psykolog och dietist.

Delmål i nutrionspolicyn

 • Måltiden ska vara individuellt anpassad både avseende innehåll och konsistens.
 • Måltiden ska förknippas med lust och glädje.
 • Måltidsordningen ska följas dock med möjlighet för den enskilde att påverka.
 • Nattfastan får inte överstiga 11 timmar.
 • Vårdtagare som befinner sig i riskzonen för undernäring, ska identifieras och åtgärder ska vidtas.
 • Vid helinackordering ska hela näringbehovet tillgodoses.
 • Temperaturen på maten som serveras bör inte understiga 70 grader.
 • Varje bodendenhet ska ha matråd minst två gånger per år.
 • All personal inom vård- och omsorg, ska ha kännedom om Ragunda kommuns nutritionspolicy

Matupplevelse

Matupplevelsen innehåller många olika delar; lust och glädje, rätt och anpassad kost, respekt, bemötande, etik, samsyn, kvalitetssäkring, delaktighet,kompetens, kultur och tradition, måltidsordning, budget, socialstyrelsens riktlinjer, nutrition, livsmedelslagen.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad