Socialpsykiatri och LSS

Har du behov av stöttning med rutiner och struktur i vardagen, har du känslan av att du är isolerad och saknar nätverk och socialt sammanhang?

I så fall kan du ansöka om stöttning och hjälp från Ragunda kommuns handledare inom enheten Socialpsykiatri och LSS. Vi jobbar med biståndsbedömda insatser som boendestöd, kontaktperson, ledsagning, hjälp i hemmet och mycket mer. Låter detta som något för dig?

Om du har frågor om insatsen kontakta biståndshandläggaren på telefon 0696-68 20 00 eller maila till: bistandsenheten@ragunda.se

Sekretess

Verksamheterna omfattas av sekretessregler som skydd för individen.

Kvalitet

Vi arbetar med att förbättra kvaliteten i verksamheterna och detta görs utifrån resultat från undersökningar eller andra uppföljningar och utvärderingar av verksamheterna. Vi har en ambition att öka kunskapen om individernas behov för att kunna utveckla och anpassa verksamheten.

Synpunkter

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation skall präglas av gott bemötande. Har du synpunkter eller funderingar kring verksamheten kan du lämna dom via formulär här på hemsidan.

Uppdaterad