Hjälp- och stödinsatser, LSS

Du som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar har rätt att ansöka om stöd och hjälp för att du ska kunna leva som andra och aktivt ta del av samhället. Det är kommunens handläggare som bedömer vilket stöd som du har rätt till för att du ska kunna bo, få en meningsfull sysselsättning och fritid i Ragunda kommun.

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från kommunen.

Så här ansöker du om stöd

Du som har en funktionsnedsättning och tillhör personkrets kan om du vill söka hjälp och stöd för att klara det dagliga livet kan du ringa till Kundcenter på 0696-68 20 00 för att komma i kontakt med biståndshandläggare.

Exempel på insatser

  • Råd och stöd
  • Personlig assistans
  • Kontaktperson
  • Ledsagarservice
  • Daglig verksamhet
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidsstillsyn för skolungdom över 12 år
  • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
  • Avlösarservice i hemmet
  • Boende i familjehem eller i bostad med särskild stöd och service för barn och ungdomar under 23 år

Uppdaterad