Personligt ombud

Personligt ombud är ett frivilligt stöd för dig som upplever att det är svårt att få den stöttning/hjälp du behöver.

Stödet är till för dig som lider av långvarig psykisk ohälsa eller plötsligen hamnat i en ny livssituation som är svår att hantera.

Du behöver inte ha en diagnos, utan tillsammans med det personliga ombudet kartlägger ni dina behov, rättigheter och skyldigheter.

  • Ett personligt ombud är kostnadsfritt och tidsbegränsat
  • Personliga ombud har tystnadsplikt och ingen dokumentationsplikt, men är anmälningsskyldiga om de misstänker att barn far illa.
  • Personliga ombud samarbetar inte med personer i aktivt missbruk av droger eller alkohol.

Tror du att detta kan vara något för dig eller vill veta mer? Maila till: bistandsenheten@ragunda.se

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad