Webbplatsen A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. PDF ABVA+2009.pdf
 2. PDF ABVA+2009.pdf
 3. PDF Administrationsbidrag.pdf
 4. Fil/dokument Affärs- och kontorslokaler
 5. Fil/dokument Aktförvaring av beslut enligt miljöbalken
 6. Fil/dokument Akut hjälp
 7. Fil/dokument Alkohol- och drogförebyggande arbete
 8. Fil/dokument Alkohol- och drogpolicy för våra skolor
 9. PDF Alkohol och drogpolicy skolor.pdf
 10. Fil/dokument ALL DIGITAL Week - En europeisk kampanj för ökad digital delaktighet
 11. Fil/dokument Allemansrätten
 12. PDF Allmanna bestammeler om ersattning till förtroendevalda gäller fr 2019-01-01.pdf
 13. PDF Allmänna bestämmeler om ersättning till förtroendevalda KF § 55 20141015.pdf
 14. Fil/dokument Allmänna val
 15. Fil/dokument Allmänna val 2018 resultat
 16. PDF Almanacka 2015 Ragunda kommun webb.pdf
 17. PDF AlmiMitt_MeetAndMatch_ITB2018.pdf
 18. PDF Anbudsinbjudan Thaipaviljongen.pdf
 19. Fil/dokument Anders-Olof skolan
 20. Fil/dokument Anders-Olof skolans gymnasiksal
 21. PDF ANDT-policy Skolområden KF § 79 2016-11-30.pdf
 22. PDF ANDT-policy Skolområden reviderad 2018-02-22.pdf
 23. Fil/dokument Anhöriga och frivilliga
 24. PDF Anhörigstöd.pdf
 25. Fil/dokument Animaliska biprodukter
 26. PDF Anlaggningsbidrag.pdf
 27. PDF anm+värmepump100916.pdf
 28. PDF anmalan_halsoskydd.pdf
 29. PDF anmalan151023.pdf
 30. PDF anmFolkolFyll.pdf
 31. PDF Anm install oljecistern ny 20130311 ifyllnadsblankett.pdf
 32. PDF Anm install oljecistern ändrad 2014108.pdf
 33. PDF anm mellanlagr avfall 141010.pdf
 34. PDF Anmälan 8 kap 18 § om serveringsansvarig personal.pdf
 35. Fil/dokument Anmälan försäljning av tobaksvaror
 36. PDF Anmälan om anstånd med redovisning.pdf
 37. PDF Anmälan om catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck m m.pdf
 38. PDF Anmälan om försäljning av folköl.pdf
 39. PDF Anmälan om förändrade ägarförhållanden.pdf
 40. PDF Anmälan om tobaksförsäljning.pdf
 41. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 1, känd testamensttagare.pdf
 42. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 2, 3, okänd testamentstagare.pdf
 43. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 4, för bortavarande.pdf
 44. Fil/dokument Anmäl dig till Sommarlovskollo 2018!
 45. Fil/dokument Anmäl matförgiftning
 46. PDF Anslutning till vatten-och eller avloppsledning.pdf
 47. Fil/dokument Anslutning vatten/avlopp
 48. PDF ansokan2013.pdf
 49. PDF Ansokan-om-bidrag-av-bygdeavgiftsmedel-ar.pdf
 50. PDF Ansökan_KUR 2013_6357.pdf
 51. PDF ansökan_sfi.pdf
 52. PDF ansökan_sfi.pdf
 53. PDF ansökan_vux.pdf
 54. PDF Ansökan anmälan enskild avloppsanläggning.pdf
 55. PDF Ansökan Bistånd SoL.pdf
 56. PDF Ansökan Ekonomiskt bistånd .pdf
 57. PDF Ansökan god man 11-1 ifyll.pdf
 58. PDF Ansökan längre ledighet 20150603.pdf
 59. PDF Ansökan medel integration.pdf
 60. Fil/dokument Ansökan om ersättning för frivilliga under skogsbränderna sommaren 2018
 61. PDF Ansökan om förlängt slamtömningsintervall enskilt avlopp§32.pdf
 62. PDF Ansökan om försäljning av fast egendom mm ifyll.pdf
 63. PDF Ansökan om försörjningsstöd.pdf
 64. PDF Ansökan om köp av fast egendom mm ifyll.pdf
 65. PDF Ansökan om lönebidragsanställning.pdf
 66. PDF Ansökan om tillstånd 8 kap 2 § alkohollagen.pdf
 67. PDF Ansökan om tillstånd enstaka tillfälle allmänheten.pdf
 68. PDF Ansökan om tillstånd enstaka tillfälle slutet sällskap.pdf
 69. PDF Ansökan Permanent uppehåll av slamtömning.pdf
 70. PDF Ansökan SÄBO .pdf
 71. PDF Ansökan till komvux -ht15.pdf
 72. PDF Ansökan till tingsrätten, annan sökande.pdf
 73. PDF Ansökan till tingsrätten, egen ansökan.pdf
 74. Fil/dokument Ansökningar av flaggor
 75. Fil/dokument Ansökningsavgifter serveringstillstånd
 76. PDF Ansökningstider för bidrag.pdf
 77. Fil/dokument Ansök om feriejobb
 78. Fil/dokument Ansök om feriejobb!
 79. Fil/dokument Ansök om flagga/fana för enskilda personer
 80. Fil/dokument Ansök om flagga/fana för enskilda personer
 81. Fil/dokument Ansök till undersköterskeutbildning på LärCentrum Ragunda!
 82. PDF Antagen+revisionsplan+2013+_2_.pdf
 83. PDF AOHT18.pdf
 84. Fil/dokument Apoteket
 85. PDF ARABIC_fire ban_20180724.pdf
 86. Fil/dokument Arbete, näringsliv och landsbygd
 87. Fil/dokument Arbete - Lediga jobb
 88. PDF Arbetet med barn i behov av särskilt stöd webb.pdf
 89. Fil/dokument Arbetsförmedlingen och Ragunda kommun tecknar överenskommelse om 40 extratjänster
 90. Fil/dokument Arbetsmarknadsfrågor
 91. PDF Arbetsmiljöverket resultat av inspektion 27-28 febr 2018.pdf
 92. PDF Arbetsmiljöverket resultat av inspektion 27-28 febr 2018.pdf
 93. PDF ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE KF § 48 2014.pdf
 94. PDF ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE KF 2018-11-08.pdf
 95. Fil/dokument Arkiv och diarium
 96. Fil/dokument Arrende Döda fallets servering för perioden 2018-2020
 97. Fil/dokument Arvode för uppdraget God man/förvaltare
 98. Fil/dokument Asbest
 99. Fil/dokument Aska
 100. Fil/dokument Att ansöka om god man/förvaltare
 101. PDF Autogiroanmälan.pdf
 102. Fil/dokument Avfall och återvinning
 103. PDF Avfallsdekl.pdf
 104. PDF Avfallstrappan.pdf
 105. Fil/dokument Avgift, regler och abonnemang.
 106. Fil/dokument Avgifter
 107. Fil/dokument Avgifter och regler
 108. Fil/dokument Avgifter och taxor
 109. PDF Avgifter och taxor för äldre och funktionshindrade ragunda kommun 2018.pdf
 110. PDF Avgift för kost i särskilt boende.pdf
 111. PDF Avgift för trygghetslarm.pdf
 112. PDF Avgiftsbefrielse+enl+35§+2014.pdf
 113. PDF Avgiftsbefrielse+enl+36§+2014.pdf
 114. PDF Avtal om lägenhetsarrende.pdf
 115. Fil/dokument A-Ö

Uppdaterad 2014-01-27 av System

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster