Webbplatsen A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. PDF ABVA+2009.pdf
 2. PDF ABVA+2009.pdf
 3. PDF Administrationsbidrag.pdf
 4. Fil/dokument Affärs- och kontorslokaler
 5. Fil/dokument Aktförvaring av beslut enligt miljöbalken
 6. Fil/dokument Aktförvaring av beslut enligt miljöbalken
 7. Fil/dokument Akut hjälp
 8. Fil/dokument Alkohol- och drogförebyggande arbete
 9. Fil/dokument Alkohol- och drogpolicy för våra skolor
 10. PDF Alkohol och drogpolicy skolor.pdf
 11. Fil/dokument ALL DIGITAL Week - En europeisk kampanj för ökad digital delaktighet
 12. Fil/dokument Allemansrätten
 13. PDF Allmänna bestämmeler om ersättning till förtroendevalda KF § 55 20141015.pdf
 14. Fil/dokument Allmänna val
 15. Fil/dokument Allmänna val 2018 resultat
 16. PDF Almanacka 2015 Ragunda kommun webb.pdf
 17. PDF AlmiMitt_MeetAndMatch_ITB2018.pdf
 18. PDF Anbudsinbjudan Thaipaviljongen.pdf
 19. Fil/dokument Anders-Olof skolan
 20. Fil/dokument Anders-Olof skolans gymnasiksal
 21. PDF ANDT-policy Skolområden KF § 79 2016-11-30.pdf
 22. PDF ANDT-policy Skolområden reviderad 2018-02-22.pdf
 23. Fil/dokument Anhöriga och frivilliga
 24. PDF Anhörigstöd.pdf
 25. PDF Anlaggningsbidrag.pdf
 26. PDF anm+värmepump100916.pdf
 27. PDF anmalan_halsoskydd.pdf
 28. PDF anmalan151023.pdf
 29. PDF anmFolkolFyll.pdf
 30. PDF Anm install oljecistern ny 20130311 ifyllnadsblankett.pdf
 31. PDF Anm install oljecistern ändrad 2014108.pdf
 32. PDF anm mellanlagr avfall 141010.pdf
 33. PDF Anmälan 8 kap 18 § om serveringsansvarig personal.pdf
 34. Fil/dokument Anmälan försäljning av tobaksvaror
 35. PDF Anmälan om anstånd med redovisning.pdf
 36. PDF Anmälan om catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck m m.pdf
 37. PDF Anmälan om försäljning av folköl.pdf
 38. PDF Anmälan om förändrade ägarförhållanden.pdf
 39. PDF Anmälan om tobaksförsäljning.pdf
 40. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 1, känd testamensttagare.pdf
 41. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 2, 3, okänd testamentstagare.pdf
 42. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 4, för bortavarande.pdf
 43. Fil/dokument Anmäl dig till Sommarlovskollo 2018!
 44. Fil/dokument Anmäl matförgiftning
 45. PDF Anslutning till vatten-och eller avloppsledning.pdf
 46. Fil/dokument Anslutning vatten/avlopp
 47. PDF ansokan2013.pdf
 48. PDF Ansokan-om-bidrag-av-bygdeavgiftsmedel-ar.pdf
 49. PDF Ansökan_KUR 2013_6357.pdf
 50. PDF ansökan_sfi.pdf
 51. PDF ansökan_sfi.pdf
 52. PDF ansökan_vux.pdf
 53. PDF Ansökan anmälan enskild avloppsanläggning.pdf
 54. Fil/dokument Ansökan bidrag för lovaktiviteter
 55. PDF Ansökan Bistånd SoL.pdf
 56. PDF Ansökan Ekonomiskt bistånd .pdf
 57. PDF Ansökan god man 11-1 ifyll.pdf
 58. PDF Ansökan längre ledighet 20150603.pdf
 59. PDF Ansökan medel integration.pdf
 60. Fil/dokument Ansökan om ersättning för frivilliga under skogsbränderna sommaren 2018
 61. PDF Ansökan om förlängt slamtömningsintervall enskilt avlopp§32.pdf
 62. PDF Ansökan om försäljning av fast egendom mm ifyll.pdf
 63. PDF Ansökan om försörjningsstöd.pdf
 64. PDF Ansökan om köp av fast egendom mm ifyll.pdf
 65. PDF Ansökan om lönebidragsanställning.pdf
 66. PDF Ansökan om tillstånd 8 kap 2 § alkohollagen.pdf
 67. PDF Ansökan om tillstånd enstaka tillfälle allmänheten.pdf
 68. PDF Ansökan om tillstånd enstaka tillfälle slutet sällskap.pdf
 69. PDF Ansökan Permanent uppehåll av slamtömning.pdf
 70. PDF Ansökan SÄBO .pdf
 71. PDF Ansökan till komvux -ht15.pdf
 72. PDF Ansökan till tingsrätten, annan sökande.pdf
 73. PDF Ansökan till tingsrätten, egen ansökan.pdf
 74. Fil/dokument Ansökningar av flaggor
 75. Fil/dokument Ansökningsavgifter serveringstillstånd
 76. PDF Ansökningstider för bidrag.pdf
 77. Fil/dokument Ansök om flagga/fana för enskilda personer
 78. Fil/dokument Ansök om flagga/fana för enskilda personer
 79. Fil/dokument Ansök till undersköterskeutbildning på LärCentrum Ragunda!
 80. PDF Antagen+revisionsplan+2013+_2_.pdf
 81. PDF AOHT18.pdf
 82. Fil/dokument Apoteket
 83. PDF ARABIC_fire ban_20180724.pdf
 84. Fil/dokument Arbete - Lediga jobb
 85. PDF Arbetet med barn i behov av särskilt stöd webb.pdf
 86. Fil/dokument Arbetsförmedlingen och Ragunda kommun tecknar överenskommelse om 40 extratjänster
 87. Fil/dokument Arbetsmarknadsfrågor
 88. PDF Arbetsmiljöverket resultat av inspektion 27-28 febr 2018.pdf
 89. PDF Arbetsmiljöverket resultat av inspektion 27-28 febr 2018.pdf
 90. PDF ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE KF § 48 2014.pdf
 91. PDF ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE KF 2018-11-08.pdf
 92. Fil/dokument Arkiv och diarium
 93. Fil/dokument Arrende Döda fallets servering för perioden 2018-2020
 94. Fil/dokument Arvode för uppdraget God man/förvaltare
 95. Fil/dokument Asbest
 96. Fil/dokument Aska
 97. Fil/dokument Att ansöka om god man/förvaltare
 98. PDF Autogiroanmälan.pdf
 99. Fil/dokument Avfall och återvinning
 100. PDF Avfallsdekl.pdf
 101. PDF Avfallstrappan.pdf
 102. Fil/dokument Avgift, regler och abonnemang.
 103. Fil/dokument Avgifter
 104. Fil/dokument Avgifter och regler
 105. Fil/dokument Avgifter och taxor
 106. PDF Avgifter och taxor för äldre och funktionshindrade ragunda kommun 2018.pdf
 107. PDF Avgift för kost i särskilt boende.pdf
 108. PDF Avgift för trygghetslarm.pdf
 109. PDF Avgiftsbefrielse+enl+35§+2014.pdf
 110. PDF Avgiftsbefrielse+enl+36§+2014.pdf
 111. PDF Avtal om lägenhetsarrende.pdf
 112. Fil/dokument A-Ö

Uppdaterad 2014-01-27 av System

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster