Webbplatsen A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. PDF ABVA+2009.pdf
 2. PDF ABVA+2009.pdf
 3. PDF Administrationsbidrag.pdf
 4. Fil/dokument Affärs- och kontorslokaler
 5. Fil/dokument Akut hjälp
 6. Fil/dokument Alkohol- och drogförebyggande arbete
 7. Fil/dokument Alkohol- och drogpolicy för våra skolor
 8. PDF Alkohol och drogpolicy skolor.pdf
 9. Fil/dokument ALL DIGITAL Week - En europeisk kampanj för ökad digital delaktighet
 10. Fil/dokument Allemansrätten
 11. PDF Allmänna bestämmeler om ersättning till förtroendevalda KF § 55 20141015.pdf
 12. Fil/dokument Allmänna val
 13. Fil/dokument Allmänna val 2018 resultat
 14. PDF Almanacka 2015 Ragunda kommun webb.pdf
 15. PDF AlmiMitt_MeetAndMatch_ITB2018.pdf
 16. PDF Anbudsinbjudan Thaipaviljongen.pdf
 17. Fil/dokument Anders-Olof skolan
 18. Fil/dokument Anders-Olof skolans gymnasiksal
 19. PDF ANDT-policy Skolområden KF § 79 2016-11-30.pdf
 20. PDF ANDT-policy Skolområden reviderad 2018-02-22.pdf
 21. Fil/dokument Anhöriga och frivilliga
 22. PDF Anhörigstöd.pdf
 23. PDF Anlaggningsbidrag.pdf
 24. PDF anm+värmepump100916.pdf
 25. PDF anmalan_halsoskydd.pdf
 26. PDF anmalan151023.pdf
 27. PDF anmFolkolFyll.pdf
 28. PDF Anm install oljecistern ny 20130311 ifyllnadsblankett.pdf
 29. PDF Anm install oljecistern ändrad 2014108.pdf
 30. PDF anm mellanlagr avfall 141010.pdf
 31. PDF Anmälan 8 kap 18 § om serveringsansvarig personal.pdf
 32. Fil/dokument Anmälan försäljning av tobaksvaror
 33. PDF Anmälan om anstånd med redovisning.pdf
 34. PDF Anmälan om catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck m m.pdf
 35. PDF Anmälan om försäljning av folköl.pdf
 36. PDF Anmälan om förändrade ägarförhållanden.pdf
 37. PDF Anmälan om tobaksförsäljning.pdf
 38. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 1, känd testamensttagare.pdf
 39. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 2, 3, okänd testamentstagare.pdf
 40. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 4, för bortavarande.pdf
 41. Fil/dokument Anmäl dig till Sommarlovskollo 2018!
 42. Fil/dokument Anmäl matförgiftning
 43. PDF Anslutning till vatten-och eller avloppsledning.pdf
 44. Fil/dokument Anslutning vatten/avlopp
 45. PDF ansokan2013.pdf
 46. PDF Ansokan-om-bidrag-av-bygdeavgiftsmedel-ar.pdf
 47. PDF Ansökan_KUR 2013_6357.pdf
 48. PDF ansökan_sfi.pdf
 49. PDF ansökan_sfi.pdf
 50. PDF ansökan_vux.pdf
 51. PDF Ansökan anmälan enskild avloppsanläggning.pdf
 52. Fil/dokument Ansökan bidrag för lovaktiviteter
 53. PDF Ansökan Bistånd SoL.pdf
 54. PDF Ansökan Ekonomiskt bistånd .pdf
 55. PDF Ansökan god man 11-1 ifyll.pdf
 56. PDF Ansökan längre ledighet 20150603.pdf
 57. PDF Ansökan medel integration.pdf
 58. Fil/dokument Ansökan om ersättning för frivilliga under skogsbränderna sommaren 2018
 59. PDF Ansökan om förlängt slamtömningsintervall enskilt avlopp§32.pdf
 60. PDF Ansökan om försäljning av fast egendom mm ifyll.pdf
 61. PDF Ansökan om försörjningsstöd.pdf
 62. PDF Ansökan om köp av fast egendom mm ifyll.pdf
 63. PDF Ansökan om lönebidragsanställning.pdf
 64. PDF Ansökan om tillstånd 8 kap 2 § alkohollagen.pdf
 65. PDF Ansökan om tillstånd enstaka tillfälle allmänheten.pdf
 66. PDF Ansökan om tillstånd enstaka tillfälle slutet sällskap.pdf
 67. PDF Ansökan Permanent uppehåll av slamtömning.pdf
 68. PDF Ansökan SÄBO .pdf
 69. PDF Ansökan till komvux -ht15.pdf
 70. PDF Ansökan till tingsrätten, annan sökande.pdf
 71. PDF Ansökan till tingsrätten, egen ansökan.pdf
 72. Fil/dokument Ansökningar av flaggor
 73. Fil/dokument Ansökningsavgifter serveringstillstånd
 74. PDF Ansökningstider för bidrag.pdf
 75. Fil/dokument Ansök om flagga/fana för enskilda personer
 76. Fil/dokument Ansök om flagga/fana för enskilda personer
 77. Fil/dokument Ansök till undersköterskeutbildning på LärCentrum Ragunda!
 78. PDF Antagen+revisionsplan+2013+_2_.pdf
 79. PDF AOHT18.pdf
 80. Fil/dokument Apoteket
 81. PDF ARABIC_fire ban_20180724.pdf
 82. Fil/dokument Arbete - Lediga jobb
 83. PDF Arbetet med barn i behov av särskilt stöd webb.pdf
 84. Fil/dokument Arbetsförmedlingen och Ragunda kommun tecknar överenskommelse om 40 extratjänster
 85. Fil/dokument Arbetsmarknadsfrågor
 86. PDF Arbetsmiljöverket resultat av inspektion 27-28 febr 2018.pdf
 87. PDF Arbetsmiljöverket resultat av inspektion 27-28 febr 2018.pdf
 88. PDF ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE KF § 48 2014.pdf
 89. PDF ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE KF 2018-11-08.pdf
 90. Fil/dokument Arkiv och diarium
 91. Fil/dokument Arrende Döda fallets servering för perioden 2018-2020
 92. Fil/dokument Arvode för uppdraget God man/förvaltare
 93. Fil/dokument Asbest
 94. Fil/dokument Aska
 95. Fil/dokument Att ansöka om god man/förvaltare
 96. PDF Autogiroanmälan.pdf
 97. Fil/dokument Avfall och återvinning
 98. PDF Avfallsdekl.pdf
 99. PDF Avfallstrappan.pdf
 100. Fil/dokument Avgift, regler och abonnemang.
 101. Fil/dokument Avgifter
 102. Fil/dokument Avgifter och regler
 103. Fil/dokument Avgifter och taxor
 104. PDF Avgifter och taxor för äldre och funktionshindrade ragunda kommun 2018.pdf
 105. PDF Avgift för kost i särskilt boende.pdf
 106. PDF Avgift för trygghetslarm.pdf
 107. PDF Avgiftsbefrielse+enl+35§+2014.pdf
 108. PDF Avgiftsbefrielse+enl+36§+2014.pdf
 109. PDF Avtal om lägenhetsarrende.pdf
 110. Fil/dokument A-Ö

Uppdaterad 2014-01-27 av System

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster