Kontakta oss

Ragunda kommun har ett Kundcenter i Hammarstrand som hjälper dig att svara på frågor om kommunens verksamheter. Vi har också Medborgarkontor på biblioteken i Bispgården, Stugun och Hammarstrand. Våra kommunvägledare hjälper dig gärna om du kontaktar oss! För att läsa mer om hur Ragunda kommun hanterar personupggifter gå in på www.ragunda.se/gdpr

Ring oss på 0696-68 20 00

Du kan ringa oss på 0696-68 20 00 om du har frågor om kommunens verksamhet och service.

Våra kommunvägledare är specialister inom olika områden, därför får du välja vilken typ av verksamhet ditt ärende gäller när du ringer till oss.

Knappval

När du ringer till oss får du tre olika val:

1. Förskola och skola samt stöd och omsorg
2. Socialkontoret, Individ och familjeomsorgen
3. Övriga frågor

Om du inte gör något knappval, utan bara väntar kvar kommer du att kopplas till ledig kommunvägledare.

Skriv till oss

Du kan skriva till oss på adressen Ragunda kommun

Box 150

844 21 Hammarstrand

 

eller maila Kundcenter på: kundcenter@ragunda.se

 

Kommunens officiella mailadress: ragunda.kommun@ragunda.se

Besök oss

Besöksadress

Du kan också besöka oss på Centralgatan 15 i Hammarstrand

 

Öppettider kommunhuset/kundcenter, Hammarstrand:

Måndag-torsdag kl. 8-16

Fredag kl. 8-15

Lunchstängt kl. 12-13

Felanmälan

Vi arbetar för att alla medborgare och besökare ska trivas i vår kommun. Vi har alla ett gemensamt ansvar och genom att du gör oss medvetna om vad som bör åtgärdas i kommunen så kan vi snabbare och effektivare åtgärda problemet.

 

  • Du kan göra en felanmälan via vårt webbformulär som du hittar här
  • Du som bor i Ragunda kommuns hyreshus kan göra din felanmälan genom att logga in "Mina sidor" på www.ragunda.se/bostadlänk till annan webbplats. Användarnamn och lösenord hittar du på din faktura.
  • Du kan även ringa in din felanmälan under kontorstid till kommunens kundcenter tel. 0696-68 20 00

 

För akut felanmälan efter kontorstid gällande kommunens vattenleverans samt kommunens hyreshus.

Ring SOS alarm 063-51 19 42.

 

Akuta problem innebär risk för personskada eller skada på fastigheten. Tex. vattenläckor, krossade glasrutor på våra fastigheter eller hiss ur funktion.

Felanmälan Ragunda Bostad

Ragunda Bostads hemsidaöppnas i nytt fönster hittar du information om hur du kan göra din felanmälan.


Medborgarkontor

På Medborgarkontoren kommer du att enkelt och snabbt få svar på dina frågor om kommunens verksamheter.

Du kan till exempel få hjälp med:

  • Kontakter med förtroendevalda och handläggare inom de kommunala förvaltningarna
  • Blankettservice och broschyrer
  • Tillgång till allmänna handlingar och kommunala protokoll
  • Felanmälan
  • Lämna in Medborgarförslag

 

Medborgarkontoren är också en Infopoint där du kan få evenemangs- och turistinformation.

På biblioteken finns naturligtvis böcker att låna, ljudböcker och tidsskrifter och dagens tidning. Vi har gratis tillgång till Internet via våra datorer eller din egen laptop/mobil.

 

Här hittar du bibliotekens öppettider>>

Kommun och politik

Kommundirektör

Peter Ladan Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)


Kommunalråd/Ordförande kommunstyrelsen

Mikael Westin (C) Tel 0696-68 20 00 (Kundcenter)


Kommunfullmäktiges ordförande

Birgitta Orrebo (Afr) Tel 0696-68 20 00 (Kundcenter)


Oppositionsråd

Jonas Andersson (S) Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Kommunfullmäktige 2019-2022

Alla ledamöter i Kommunfullmäktige har mailadress: förnamn.efternamn@politiker.ragunda.se

Obs! Om å och ä finns i namnet skrivs det a istället och ö skrivs som o.


Ordinarie ledamöter

Birgitta Orrebo (Afr), Bispgården Ordförande

Stefan Nilsson (KD), Hammarstrand Vice Ordförande

Elisabet Yngström (S), Stugun 2:e Vice Ordförande

Håkan Lindström (C), Bispgården

Mikael Westin (C), Hammarstrand

Larz Danielsson (C), Hammarstrand

Margareta Nordling (C), Bispgården

Annica Lindström (C), Hammarstrand

Karl Borglund (C), Hammarstrand

Isak Andersson Lexner (C), Hammarstrand

Håkan Schülberg (C), Bispgården

Jonas Andersson (S), Hammarstrand

Jenny Palmquist (S), Hammarstrand

Roger Östlund (S), Bispgården

Lennart Skoog (S), Stugun

Gudrun Wikén (S), Hammarstrand

Anders Frimert (S), Stugun

Annika Nilsson (S), Stugun

Kjell Grafström (S), Hammarstrand

Catarina Raswill Antan (V), Stugun

Peter Sandström (SD), Bispgården

Ulla Vikander (SD), Bispgården

Pehr Häggkvist (SD), Stugun

Eva Sundin (Afr), Bispgården

Elisabeth Björklund (Afr), Bispgården


Ersättare

Karl-Axel Andersson (C), Hammarstrand

Ingrid Alf (C), Stugun

Birger Ajax (C), Hammarstrand

Lennart Dahlström (C), Hammarstrand

Karl-Erik Lundin (KD), Hammarstrand

Eva Lundin (KD), Hammarstrand

Christer Backström (S), Stugun

Johan Palmquist (S), Hammarstrand

Alva Nylander (S), Hammarstrand

Bob Jonsson (S), Stugun

Gunilla Olsson (S), Bispgården

Susanne Söderström (Afr), Bispgården

Jan-Erik Westman (Afr), Bispgården

Kommunstyrelsen 2019-2022

Tillika Arbetslöshetsnämnd, Civilförsvarsnämnd, Kristidsnämnd, Beredskapsnämnd och Krigshjälpsnämnd.


Ordinarie ledamöter

Mikael Westin, (C), Ordförande, Hammarstrand

Eva Sundin (Afr), Vice ordförande, Bispgården

Jonas Andersson (S), andre vice ordförande, Hammarstrand

Annica Lindström, (C), Hammarstrand

Larz Danielsson (C), Hammarstrand

Elisabeth Björklund (AfR), Bispgården

Jenny Palmquist (S), Hammarstrand

Lennart Skoog (S), Stugun

Kjell Grafström (S), Hammarstrand

Katarina Sahlin (S), Stugun

Ulla Vikander (SD), Bispgården

 

Ersättare

Stefan Nilsson (K), Hammarstrand

Susanne Söderström (Afr), Bispgården

Håkan Lindström (C)

Ingrid Alf (C), Stugun

Isak Lexner Andersson, (C), Hammarstrand

Seppo Valli (S), Hammarstrand

Gudrun Wikén (S), Ammer

Bob Jonsson (S), Stugun

Alva Nylander (S), Hammarstrand

Catarina Raswill Antán (V), Stugun

Pehr Häggkvist (SD), Stugun

Valnämnd 2019-2022

Ordinarie ledamöter

Jim Salomonsson (S), Ordf, Hammarstrand
Jan-Erik Vestman (Afr), vice ordf, Bispgården

Annika Näsström (C), ledamot, Bispgården

Karl-Erik Lundin (K), Hammarstrand

Catarina Raswill Antán (V), Stugun


Ersättare

Jan-Erik Westman (Afr), Bispgården

Lisbet Borefors (S), Hammarstrand

Margareta Nordling (C), Bispgården

Isac Andersson-Lexner (C)

Annika Eklund (S), Stugun

Överförmyndarnämnden 2019-2022

Ordinarie ledamöter

Karl Borglund (C), ordförande, Hammarstrand

Jan-Erik Westman (Afr), vice ordförande, Bispgården

Roger Östlund (S), andre vice ordförande, Bispgården

Margareta Nordling (C), Bispgården

Annika Nilsson (S), Stugun

 

Ersättare

Alice Österlund (Afr), Bispgården

Birger Ajax (C), Hammarstrand

Isak Andersson -Lexner (C)
Johan Palmquist (S), Ammer

Christer Backström (S), Stugun

Bygg- och miljönämnden 2019-2022

Ordinarie ledamöter

Karl Borglund (C), ordförande, Hammarstrand

Jan-Erik Westman (Afr), vice ordförande, Bispgården

Roger Östlund (S) andre vice ordförande, Bispgården

Margareta Nordling (C), Bispgården

Annika Nilsson (S), Stugun


Ersättare

Alice Österlund (Afr), Bispgården

Birger Ajax (C), Hammarstrand

Isak Andersson-Lexner (C)
Johan Palmquist (S), Ammer

Christer Backström (S), Stugun

Krisledningsnämnd 2019-2022

Ordinarie ledamöter

Mikael Westin (C), ordförande, Hammarstrand

Eva Sundin (Afr), vice ordförande, Bispgården

Annica Lindström (C), Hammarstrand

Jonas Andersson (S), andre vice ordförande, Hammarstrand
Jenny Palmquist (S)

 

Ersättare

Håkan Lindström (C)

Larz Danielsson (C)

Susanne Söderström (Afr)

Lennart Skoog (S)

Kjell Grafström (S)

Sociala utskottet 2019-2022

Håkan Lindström (C), Ordförande

Elisabeth Björklund (Afr), Vice ordförande

Lennart Skoog (S), Andre vice ordförande

 

Ersättare:

Larz Danielsson (C)

Stefan Nilsson (KD)

Kjell Grafström (S)

Barn- och utbildningsutskottet 2019-2022

Elisabeth Björklund (Afr), Ordförande

Eva Sundin (Afr), Vice ordförande

Jenny Palmquist (S), Andre vice ordförande


Ersättare:

Susanne Söderström (Afr)

Annika Lindström (C)

Katarina Sahlin (S)

Samhällsbyggnadsutskottet 2019-2022

Larz Danielsson (C), Ordförande

Annika Lindström (C), Vice ordförande

Seppo Valli (S), Andre vice ordförande

 

Ersättare:

Susanne Söderström (Afr)

Mikael Westin (C)

Bob Jonsson (S) 

Revision

Ordförande

Berit Forsgård (S)
Tel. 070-21 79 174

Vice ordförande

Vakant

Ledamöter

Elisabeth Enroth (S)

Hans Erik Näsman (-)

Eva Ocklind (Afr)


Handikapp- och pensionärsråd Ragunda kommun 2019-2022

Ledamöter

Håkan Lindström (C), ordförande

Elisabeth Bjärklund (Afr), vice ordförande

Lennart Skoog (S), 2:e vice ordförande

 

Ersättare

Annica Lindström (C)

Eva Sundin (Afr)

Kristina Ungh (S)

Förvaltningar och avdelningar

Förvaltningschefer

Kommundirektör

Peter Ladan

Förvaltningschef Kommunledningsförvaltningen

Eva Norum

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

Rolf Ivansen

Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

Maria Renvall-Mohlin

Förvaltningschef Stöd-och omsorgsförvaltningen

Elisabeth Carlander-Blom

Kansli och kommunsekreterare

Chef Kommunikationsenheten

Carina Landin Tel. 0696-68 21 25

 

Kommunsekreterare/Handläggare Överförmyndarnämnden

Ingrid Larsson Tel. 0696-68 21 13

 

Diariet/kommunvägledare

Margareta Petrusson

Frågor angående diariet skickas till: kundcenter@ragunda.se

 

Kommunikatör/nämndsekretarare/GDPR-samordnare

Niclas Jarlås

 

Arkiv/kommunvägledare

Monica Ajax

 

Kommunvägledare/telefoniansvarig

Emma Svenningsson

Säkerhet, kris och risk

Säkerhetssamordnare

Lars Amrén Tel. 0696-68 21 50

Bygga, bo och miljö

Bygg- och miljökontoret

Är öppet måndag - torsdag kl. 08.00 - 16.00
Lunchstängt kl. 12.00 - 13.00.
Fredagar 08.00-15.00 med lunchstängt 12.00-13.00.

Tid för personligt besök avtalas med respektive handläggare.

Fax: 0696 - 68 20 05
bygg.miljo@ragunda.se


Avdelningschef /Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Göran Hansson Tel. 0696-68 21 65


Administration, diariet och adresser
Ann Natanaelsson Tel. 0696-68 21 62


Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Patrik Larsson Tel. 0696-68 21 83


Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Martin Ekman Tel. 0696-68 20 08

 

Byggnadsingenjör
Thor-Leif Svärdby Tel. 0696-68 21 63


Byggnadsingenjör

Andreas Bergwall Tel. 0696-68 20 09


Gis-Tekniker
Thomas Fryklund Tel. 0696-68 21 47 

Tekniska avdelningen

Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Rolf Ivansen Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

 

Enhetschef Fastigheter

Nina Hansen Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter) 

Renhållning och VA

Va/Renhållningschef

Kees Slinger Tel. 0696-68 21 57


Renhållningsansvarig

Olav Elstad tf. Tel. 0696-68 21 52
Mobil: 070-258 21 52

Abonnent- och faktura frågor VA och Renhållning

Jenny Forslind Tel. 0696-68 21 54 

Ragunda Bostad

Hemsida: www.ragunda.se/bostad

Besöksadress: Centralgatan 15, 844 31 Hammarstrand

Öppettider Kundcenter måndag till torsdag mellan 08.00 - 16.00, fredag mellan 08.00-15.00. Lunchstängt mellan 12 - 13 varje dag.


Boservice

Kundcenter Tel. 0696-68 20 00

 

Felanmälan - Ragunda Bostad

Via Ragunda Bostads hemsidaöppnas i nytt fönster

 

Tel. 0696-68 20 00

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

 

Felanmälan kvällar/helger (obs endast AKUTA ärenden!)

SOS Alarm 063-51 19 42


Förvaltare

Nina Hansen Tel. 0696-68 20 00 

Energi och klimatrådgivning

Energi och klimatrådgivare

Rebecka Andersson

Martin Danielsson

 

Telefon: 063-14 76 80

Mail: energirad@regionjh.se

 

Postadress:

Rebecka Andersson

Region Jämtland/Härjedalen, Energikontoret

Box 654

831 27 Östersund

 

www.regionjh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.energirad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsumentrådgivning

Konsumentinformation i Jämtland och Härjedalen
Tel. 0642-448 02

Mån-fre kl. 09.00-14.00

Näringslivs- och utvecklingsenheten

Besöksadress: Centralgatan 13-15, Hammarstrand

Telefonkontakt med tjänstemännen: 0696-68 20 00 eller Ragundadalen turism tel. 0696-68 10 90

Funktionsmejl: naringsliv@ragunda.se


Näringslivs- och turismstrateg

Robert Falk 

  

Näringslivs- och landsbygdsutvecklare

Anna-Märta Johansson


Projektledare Vindstyrka

Lars Blixt


Verksamhetsansvarig biblioteken

Eva Lund

Bredbandsfrågor

Paul Eriksson Tel: 0696-68 20 00 (kundcenter)

 

Servanet

Roger Zollner, säljare privat 060-658 55 16

Kent Björk, säljare företag 060-658 56 25

Omsorg och stöd

Förvaltningschef Omsorg och Stöd

Elisabeth Carlander-Blom Tel. 0696- 68 21 34

 

Chef Hälso- och sjukvård, Socialpsykiatri

Åsa Johannesson Tel. 0696-68 24 46

 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Annica Olsson Tel. 0696-68 21 27

 

Kontaktpersoner för anhörigstöd, bistånd och LSS-handläggning

Biståndshandläggare/LSS-handläggare samt avgiftshandläggare

Kundcenter 0696-68 20 00

Enhetschef för LSS

Lena Bergström Tel. 0969-68 20 22

 

Arbetsterapeut, Fysioterapeut, Rehabassistent

Tel. Ragunda kommuns Kundcenter: 0696-68 20 00


Bispgården

Nipängen, Bispgården, Besöksadress: Ängsvägen 4, 844 41 Bispgården

Fax: 0696-68 12 34

Enhetschef

Kristina Uhlin Tel. 0696-68 12 26

Sjuksköterskor

Tel. 0696-68 12 27

Tel. 0696-68 12 28

 

Stugun

Bergegården, Stugun. Besöksadress: Åtevägen 2, 844 51 Stugun

Fax: 0695-103 09

Enhetschef Bergegården/Hemtjänsten Stugun

Fredrik Andersson Tel. 0695-76 10 40

Distriktssköterska

Tel. 0695-76 10 38

Distriktssköterska Hemtjänst

Tel. 0695-76 10 42

Hammarstrand

Nyviksvägen 10, Besöksadress: Nyviksvägen 10 A-D, 844 32 Hammarstrand

Enhetschef

Anna-Lena Fahlén Tel: 0696-68 20 13

Ansvarig sjuksköterska, plan 1 Tel: 0696-68 20 51

Ansvarig sjuksköterska, plan 2 Tel : 0696-68 20 14

 

Hemtjänsten Hammarstrand/Bispgården/Korttidsavdelningen Eken

Enhetschef

Ann-Marie Åsander Tel 0696-68 20 56

Sjuksköterska Eken Tel. 0696-68 20 61

Distriktssköterskor

Tel. 0696-68 20 15

Tel. 0696-68 20 16 

Vik. område Bispgården Tel. 0696-68 12 29

Individ-och familjeomsorgen

Postadress:

Ragunda Kommun /Individ- och familjeomsorgen

Box 150

844 21 Hammarstrand

Besöksadress: Centralgatan 15, Hammarstrand

 

E-postadress: ifo@ragunda.se

Socialsekreterare

Telefontid: måndag-fredag 8.30-9.30

Telefon Ragunda kommuns Kundcenter: 0696-68 20 00

Fax: 0696-108 26

 

Mottagningens telefontider är:

Måndag, onsdag-fredag 09.00-12.00, 13.00-15.00

Tisdag 09.00-12.00

IFO-chef

Gun Valli

Biträdande: Peter Berglund

Arbetsmarknad och integration (AMI)

Nås via Kundcenter 0696-68 20 00

Besöksadress (för bokade besök): Hemvägen 5, Hammarstrand

Epost: integration@ragunda.se

ami@ragunda.se


Elin Dahlin, enhetschef

elin.dahlin@ragunda.se


Elisabeth Johnson, integrationssamordnare

elisabeth.johnson@ragunda.se


Johan Roos Högberg, arbetsmarknadskonsulent

johan.hogberg@ragunda.se


Lena Sirkka, samordnare integrationsskapande verksamhet

lena.sirkka@ragunda.se


Emma Eliasson, samordnare projekt Hållbart arbetsliv i Ragunda och Samverkanscirkeln i Ragunda

emma.eliasson@ragunda.se


Marianne Åkerlund, samcoach Samverkanscirkeln

marianne.akerlund@ragunda.se


Malin Svensson, arbetsmarknadskonsulent

malin.svensson@ragunda.se


Maria Thalén, arbetsmarknadskoordinator

maria.thalen@ragunda.se

 

My Liljander, samordnare integrationsskapande verksamhet

my.liljander@ragunda.se

 

Pether Nylander, arbetsmarknadskonsulent (from 191001)

pether.nylander@ragunda.se

18+ (fd HVB)

Tel. via Kundcenter 0696-68 20 00

Besöksadress: Nyviksvägen, Hammarstrand

hvbragunda@ragunda.se


Lena Bergström chef 18+

lena.bergstrom@ragunda.se

Alkoholhandläggare

Handläggare

Martin Ekman Tel. 0696-68 20 08

Kostenheten

Kostchef

Agneta Lövefelt Tel. 0696-68 20 00

Utbildning och Förskola

Förvaltningschef Barn- och utbildnig

Maria Renvall-Mohlin Tel.​ 0696-68 21 72


Förskolan

Förskolechef

Lie Östborg Tel. 0695-76 10 33

 

Förskoleadministratör Ragunda Kommun

Helén Hansson Tel. 0695-76 10 01

 

Biträdande Förskolechef

Stina Wahlén tel. 0696-68 12 05

Johana Valenzuela tel. 0696-68 20 18

 

Skolbackens Förskola, Hammarstrand

Avdelning Luvan och Tuvan

Tel. 070-650 46 72

 

Himlavalvets Förskola, Hammarstrand

Avdelning Kometen (1-2 år) Tel. 0696-68 21 05

Avdelning Månen (3 år) Tel. 070-236 59 20

Avdelning Stjärnan (4 år) Tel. 070-292 07 59

Avdelning Solen (5 år) Tel. 070-310 57 12

Avdelning Karlavagnen (1-2 år) (Tegelbruksvgen 34, Hammarstrand) Tel. 072-518 90 33

 

Förskolan Bispgården

Avdelning Fröna Tel. 072-531 70 19

Avdelning Prästkragen Tel. 072-225 64 61

Avdelning Tulpanen Tel. 070 212 94 46 

 

 

Humlans Förskola, Stugun

Avdelning Blåsippan och Vitsippan Tel. 0695- 76 10 32

Avdelning Mosippan Tel. 0695-76 10 50

Avdelning Gulsippan Tel.070-340 90 74

 

Åtegårdens Föräldrakooperativ

Tel. 0695-104 97

 

Smultronets Förskola, Överammer

Tel. 0696-220 38

 

Grundskolan

Anders Olof-skolan, Hammarstrand

Besöksadress: Centralgatan 55, 844 31 Hammarstrand

 

Skolexpedition

Anders Olof-skolan, Kullstaskolan och Järåskolan

Ida Borglund Tel. 0696-68 22 01​

 

Rektor Anders Olof-skolan och Kullstaskolan

Anna Schönning Tel. 0696-68 22 02

 

Arbetslag 4-6 Anders Olofskolan

Tel. 0696-68 21 33

 

Arbetslag 7-9 Anders Olof-skolan

Tel. 0696-68 22 20

 

Kullstaskolan, Hammarstrand

Besöksadress: Idrottvägen 10, 844 31 Hammarstrand

 

Skolexpedition

Ida Borglund Tel. 0696-68 22 01​


Fritids Kullstaskolan

Tel. 0696-68 20 74​

Mobil 070-280 15 30

 

Arbetslag F-3

Tel. 0696-68 20 26

 

Järåskolan, Bispgården

Besöksadress: Skolvägen 10, 844 41 Bispgården

Rektor Järåskolan

Annika Ryman Tel. 0696- 68 20 39

 

Lärarrum Järåskolan

Tel. 0696-68 12 18

 

Hansåkerskolan, Stugun

Besöksadress: Gjurdsväg 6

 

Skolexpedition

Helén Hansson Tel. 0695-76 10 01

 

Rektor Hansåkerskolan

Malin Rimmö Tel. 0695-76 10 02

 

Arbetslag 6-9 Hansåkerskolan

Tel. 0695-76 10 10

 

Arbetslag F-5 Hansåkerskolan

Tel. 0695-76 10 25 (Personalrum F-3)

Tel. 0695-76 10 22 (Personalrum 4-5)

Tel. 0695-76 10 26, 070-292 17 67 (Fritids)

Kulturskolan Ragunda kommun

Personalansvarig och musikpedagog

Inger Runsten Tel. 0696-68 21 96
Mobil: 073-025 38 36 

Elevhälsa

Skolsköterska Anders Olof-skolan Tel. 0696-68 21 92

 

Skolsköterska (Hansåkerskolan, Kullstaskolan, Järåskolan) Tel. 0695-76 10 35


Kurator för alla kommunens skolor: Tel. 0696-68 24 43

 

Specialpedagog Hansåkerskolan Tel. 0696-68 22 16, 0695-76 10 08

Specialpedagog Kullstaskolan Tel. 0696-68 21 33, 0695-76 10 08


Specialpedagog Anders-Olof skolan Tel. 0696-68 21 33, 0696-68 22 16

 

Specialpedagog Järåskolan Tel. 0696-68 12 20


Skolpsykolog kontaktas via rektor på respektive skola.

Verksamhetschef Tommy Johannesson Tel. 0696-68 22 06

Familjecentralen

Förskollärare

Margaretha Leandersson Tel. 070-603 09 50 

Ekonomiavdelningen

Besöksadress: Centralgatan 15, 840 70 Hammarstrand

Ekonomichef

Jenny Kriström 0696-68 20 00 (Kundcenter) 

Överförmyndaren

Ingrid Larsson 0696-68 20 00 (Kundcenter)

ofn@ragunda.se 

Uppdaterad 2019-09-09 av Carina Landin

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster