Webbplatsen A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. PDF ABVA+2009.pdf
 2. PDF ABVA+2009.pdf
 3. PDF Administrationsbidrag.pdf
 4. Fil/dokument Affärs- och kontorslokaler
 5. Fil/dokument Akut hjälp
 6. Fil/dokument Alex författarlexikon
 7. Fil/dokument Alkohol- och drogförebyggande arbete
 8. Fil/dokument Alkohol- och drogpolicy för våra skolor
 9. PDF Alkohol och drogpolicy skolor.pdf
 10. Fil/dokument ALL DIGITAL Week - En europeisk kampanj för ökad digital delaktighet
 11. Fil/dokument Allemansrätten
 12. PDF Allmanna bestammeler om ersattning till förtroendevalda gäller fr 2019-01-01.pdf
 13. Fil/dokument Allmän förskola
 14. PDF Allmänna bestämmeler om ersättning till förtroendevalda KF § 55 20141015.pdf
 15. PDF Almanacka 2015 Ragunda kommun webb.pdf
 16. Fil/dokument ALMI erbjuder digital inspirationsföreläsning om hur du kan öka din försäljning och dina exportmöjligheter genom Amazon
 17. PDF AlmiMitt_MeetAndMatch_ITB2018.pdf
 18. Fil/dokument Anders-Olof skolan
 19. Fil/dokument Anders-Olof skolans gymnastiksal
 20. PDF ANDT-policy Skolområden KF § 79 2016-11-30.pdf
 21. PDF ANDT-policy Skolområden reviderad 2018-02-22.pdf
 22. Fil/dokument Anhöriga och frivilliga
 23. Fil/dokument Anhörigbehörighet
 24. PDF Anhörigstöd.pdf
 25. Fil/dokument Animaliska biprodukter
 26. PDF Anlaggningsbidrag.pdf
 27. Fil/dokument Anläggningar med farliga kemikalier
 28. PDF anm+värmepump100916.pdf
 29. PDF anmalan_halsoskydd.pdf
 30. PDF anmFolkolFyll.pdf
 31. PDF Anm install oljecistern ny 20130311 ifyllnadsblankett.pdf
 32. PDF Anm install oljecistern ändrad 2014108.pdf
 33. PDF anm mellanlagr avfall 141010.pdf
 34. PDF Anmälan, ansökan om installation av värmepump.pdf
 35. PDF Anmälan 8 kap 18 § om serveringsansvarig personal.pdf
 36. PDF Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och_eller anmälan om provsmakning.pdf
 37. PDF Anmälan av serveringsansvariga personer.pdf
 38. PDF Anmälan befintlig oljecistern.pdf
 39. PDF Anmälan nyinstallation oljecistern.pdf
 40. PDF Anmälan om anstånd med redovisning.pdf
 41. PDF Anmälan om anstånd med redovisning.pdf
 42. PDF Anmälan om catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck m m.pdf
 43. PDF Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd.pdf
 44. PDF Anmälan om försäljning av folköl.pdf
 45. PDF Anmälan om försäljning och servering av folköl.pdf
 46. PDF Anmälan om förändrade ägarförhållanden.pdf
 47. PDF Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall.pdf
 48. PDF Anmälan om kontrollansvarig.pdf
 49. PDF Anmälan om krossanläggning.pdf
 50. PDF Anmälan om mellanlagring farligt avfall.pdf
 51. PDF Anmälan om miljöfarlig verksamhet.pdf
 52. PDF Anmälan om misstänkt matförgiftning.pdf
 53. PDF Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning.pdf
 54. PDF Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning.pdf
 55. PDF Anmälan om tobaksförsäljning.pdf
 56. PDF Anmälan om tobaksförsäljning.pdf
 57. PDF Anmälan om upphörande av serveringstillstånd.pdf
 58. PDF Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling.pdf
 59. PDF Anmälan om ändrade ägarförhållanden.pdf
 60. PDF Anmälan om ändring upphörande av livsmedelsverksamhet.pdf
 61. Fil/dokument Anmälan till sommarsimskola vid Koppelhällan i Hammarstrand
 62. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 1, känd testamensttagare.pdf
 63. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 2, 3, okänd testamentstagare.pdf
 64. PDF Anmälan till Öfn, god man 11-3, st 1, p 4, för bortavarande.pdf
 65. PDF Anmälan till Öfn, god man 11 kap 3, st1, p2,3, okänd testamentstagare.pdf
 66. PDF Anmälan till Öfn, god man 11 kap3, st1, p4, för bortavarande.pdf
 67. PDF Anmälan till Öfn, god man 11 kap 3, st1 p1 känd testamentstagare.pdf
 68. Fil/dokument Anmäl dig till Sommarlovskollo 2018!
 69. Fil/dokument Anmäl matförgiftning
 70. Fil/dokument Anmäl till höstens kurser "Alla barn i centrum"!
 71. PDF Anslutning till vatten-och eller avloppsledning.pdf
 72. Fil/dokument Anslutning vatten/avlopp
 73. PDF ansokan2013.pdf
 74. PDF Ansokan-om-bidrag-av-bygdeavgiftsmedel-ar.pdf
 75. PDF Ansokan till tingsratten egen ansokan.pdf
 76. Fil/dokument Ansök/nominera till Idrottstalangstipendiet
 77. PDF ansökan_sfi.pdf
 78. PDF ansökan_sfi.pdf
 79. PDF ansökan_vux.pdf
 80. PDF Ansökan, anmälan om inrättande av avloppsanläggning.pdf
 81. PDF Ansökan administrationsbidrag.pdf
 82. PDF Ansökan anläggningsbidrag.pdf
 83. PDF Ansökan anmälan enskild avloppsanläggning.pdf
 84. PDF Ansökan anslutning till vatten, avloppsledning.pdf
 85. PDF Ansökan beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle_tidsperiod.pdf
 86. PDF Ansökan beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle_tidsperiod.pdf
 87. Fil/dokument Ansökan bidrag för lovaktiviteter
 88. Fil/dokument Ansökan bidrag för sommarlovsaktiviteter 2020
 89. PDF Ansökan Bistånd SoL.pdf
 90. PDF Ansökan god man 11-1 ifyll.pdf
 91. PDF Ansökan lokalkostnadsbidrag.pdf
 92. PDF Ansökan lokalt aktivitetsstöd.pdf
 93. PDF Ansökan längre ledighet 20150603.pdf
 94. PDF Ansökan medel integration.pdf
 95. PDF Ansökan om bygglov.pdf
 96. PDF Ansökan om enklare byggärenden_kompletteringsåtgärder.pdf
 97. Fil/dokument Ansökan om ersättning för frivilliga under skogsbränderna sommaren 2018
 98. PDF Ansökan om förhandsbesked.pdf
 99. PDF Ansökan om förlängt slamtömningsintervall_uppehåll i slamtömning (pdf).pdf
 100. PDF Ansökan om förlängt slamtömningsintervall enskilt avlopp§32.pdf
 101. PDF Ansökan om förlängt slamtömningsintervall enskilt avlopp§32.pdf
 102. PDF Ansökan om försäljning av fast egendom mm.pdf
 103. PDF Ansökan om försäljning av fast egendom mm ifyll.pdf
 104. PDF Ansökan om försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).pdf
 105. PDF Ansökan om försörjningsstöd, återkommande ansökan.pdf
 106. PDF Ansökan om god man enl. kap 11.pdf
 107. PDF Ansökan om insatser enligt 9 § LSS (pdf).pdf
 108. PDF Ansökan om köp av fast egendom mm.pdf
 109. PDF Ansökan om köp av fast egendom mm ifyll.pdf
 110. PDF Ansökan om längre ledighet för elev.pdf
 111. PDF Ansökan om lönebidragsanställning.pdf
 112. PDF Ansökan om lönebidragsanställning.pdf
 113. PDF Ansökan om skolskjuts Ragunda.pdf
 114. PDF Ansökan om strandskyddsdispens.pdf
 115. PDF Ansökan om särskilt boende.pdf
 116. PDF Ansökan om tillstånd 8 kap 2 § alkohollagen.pdf
 117. PDF Ansökan om tillstånd att anordna lotteri.pdf
 118. PDF Ansökan om tillstånd enstaka tillfälle allmänheten.pdf
 119. PDF Ansökan om tillstånd enstaka tillfälle slutet sällskap.pdf
 120. PDF Ansökan om tillstånd för_anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur.pdf
 121. PDF Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker.pdf
 122. PDF Ansökan om uttag från överförmyndarspärratkonto.pdf
 123. PDF Ansökan Permanent uppehåll av slamtömning.pdf
 124. PDF Ansökan Permanent uppehåll av slamtömning.pdf
 125. PDF Ansökan SÄBO .pdf
 126. Fil/dokument Ansökan särskilt boende
 127. PDF Ansökan till komvux -ht15.pdf
 128. PDF Ansökan till tingsrätten, annan sökande.pdf
 129. PDF Ansökan till tingsrätten, annan sökande.pdf
 130. PDF Ansökan till tingsrätten, egen ansökan.pdf
 131. PDF Ansökan vuxenutbildning.pdf
 132. Fil/dokument Ansök eller säg upp plats
 133. Fil/dokument Ansökningar av flaggor
 134. Fil/dokument Ansökning för 2019
 135. Fil/dokument Ansökning- och tillsynsavgifter serveringstillstånd
 136. Fil/dokument Ansök om fana - ansökan 2020
 137. Fil/dokument Ansök om feriejobb!
 138. Fil/dokument Ansök om flagga/fana för enskilda personer
 139. Fil/dokument Ansök om flagga/fana för enskilda personer
 140. Fil/dokument Ansök om flagga/fana för enskilda personer
 141. Fil/dokument Ansök om hemtjänst
 142. Fil/dokument Ansök till undersköterskeutbildning på LärCentrum Ragunda!
 143. PDF Antagen+revisionsplan+2013+_2_.pdf
 144. Fil/dokument Apoteket
 145. PDF april till nl utskick.pdf
 146. PDF ARABIC_fire ban_20180724.pdf
 147. Fil/dokument Arbete, näringsliv och landsbygd
 148. Fil/dokument Arbete - Lediga jobb
 149. Fil/dokument Arbetet med att bygga om Centralgatan pågår för fullt!
 150. Fil/dokument Arbetsförmedlingen och Ragunda kommun tecknar överenskommelse om 40 extratjänster
 151. Fil/dokument Arbetsmarknad & integration
 152. Fil/dokument Arbetsmarknadsfrågor
 153. Fil/dokument Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) i sociala medier
 154. PDF Arbetsmiljöverket resultat av inspektion 27-28 febr 2018.pdf
 155. PDF Arbetsmiljöverket resultat av inspektion 27-28 febr 2018.pdf
 156. PDF ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE KF § 48 2014.pdf
 157. PDF ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE KF 2018-11-08.pdf
 158. PDF ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE KF 2020-04-23.pdf
 159. Fil/dokument Arkiv och diarium
 160. Fil/dokument Arrende Döda fallets servering för perioden 2018-2020
 161. Fil/dokument Arvode för uppdraget God man/förvaltare
 162. Fil/dokument Asbest
 163. Fil/dokument Asfalt
 164. Fil/dokument Aska
 165. Fil/dokument Att ansöka om god man/förvaltare
 166. PDF Autogiroanmälan.pdf
 167. PDF Autogiroanmälan.pdf
 168. Fil/dokument Avfall & återvinning
 169. PDF Avfallsdekl.pdf
 170. Fil/dokument Avfallstaxa och föreskrifter
 171. PDF Avfallstrappan.pdf
 172. Fil/dokument Avgift, regler och abonnemang.
 173. Fil/dokument Avgifter & taxor
 174. Fil/dokument Avgifter och regler
 175. Fil/dokument Avgifter tobak
 176. PDF Avgift för kost i särskilt boende.pdf
 177. PDF Avgift för trygghetslarm.pdf
 178. PDF Avgiftsbefrielse+enl+35§+2014.pdf
 179. PDF Avgiftsbefrielse+enl+36§+2014.pdf
 180. PDF Avgiftsbefrielse från grundavgift §36 (rev. 2017).pdf
 181. Fil/dokument Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter!
 182. Fil/dokument A-Ö

Uppdaterad 2014-01-27 av System

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster