Tillgänglighet för www.ragunda.se

Ragunda kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur ragunda.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ragunda.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

 Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen ragunda.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns bilder utan alternativtext på webbplatsen.
  • Det finns videofilmer som inte är textade.
  • Startsidan saknar en h1:a.
  • Skript för klickbar yta saknas.
  • Bildspel på startsida har samma länktext för olika destinationer.
  • De nedersta puffarna på startsidan har ej tillgänglig text.
  • Bildspelet på startsidan går inte att navigera med tangentbord.
  • Vi har försökt att lösa tangentbordsnavigeringen för bildspelet på er startsida, meninsåg att det inte går att lösa på något enkelt sätt.
  • Metadatafält för att kunna sätta en metadata-beskrivning på sidor saknas.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har med hjälp av limepark utfört en skattning av tillgängligheten på ragunda.se.

Senaste bedömningen gjordes 8 september 2020.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad