Kontakta oss

Ragunda kommun har ett Kundcenter i Hammarstrand som hjälper dig att svara på frågor om kommunens verksamheter. Vi har också Medborgarkontor på biblioteken i Bispgården, Stugun och Hammarstrand. Våra kommunvägledare hjälper dig gärna om du kontaktar oss! För att läsa mer om hur Ragunda kommun hanterar personupggifter gå in på www.ragunda.se/gdpr

Ring oss på 0696-68 20 00

Du kan ringa oss på 0696-68 20 00 om du har frågor om kommunens verksamhet och service.

Knappval

När du ringer till oss får du tre olika val:

1. Förskola och skola samt stöd och omsorg
2. Socialkontoret, Individ och familjeomsorgen
3. Övriga frågor

Om du inte gör något knappval, utan bara väntar kvar kommer du att kopplas till ledig kommunvägledare.

Skriv till oss

Du kan skriva till oss på adressen:
Ragunda kommun

Box 150

844 21 Hammarstrand


eller maila Kundcenter på: kundcenter@ragunda.se


Kommunens officiella mailadress: ragunda.kommun@ragunda.se

Besök oss

Besöksadress

Du kan besöka oss på Centralgatan 15 i Hammarstrand


Öppettider kommunhuset/kundcenter, Hammarstrand:

Måndag-torsdag kl. 8-16

Fredag kl. 8-15

Lunchstängt kl. 12-13

Felanmälan

Vi arbetar för att alla medborgare och besökare ska trivas i vår kommun. Vi har alla ett gemensamt ansvar och genom att du gör oss medvetna om vad som bör åtgärdas i kommunen så kan vi snabbare och effektivare åtgärda problemet.

 

 • Du kan göra en felanmälan via vårt webbformulär som du hittar här
 • Du som bor i Ragunda kommuns hyreshus kan göra din felanmälan genom att logga in "Mina sidor" på www.ragunda.se/bostadlänk till annan webbplats. Användarnamn och lösenord hittar du på din faktura.
 • Du kan även ringa in din felanmälan under kontorstid till kommunens kundcenter tel. 0696-68 20 00

 

För akut felanmälan efter kontorstid gällande kommunens vattenleverans samt kommunens hyreshus.

Ring SOS alarm 063-51 19 42.

 

Akuta problem innebär risk för personskada eller skada på fastigheten. Tex. vattenläckor, krossade glasrutor på våra fastigheter eller hiss ur funktion.

Felanmälan Ragunda Bostad

Ragunda Bostads hemsidaöppnas i nytt fönster hittar du information om hur du kan göra din felanmälan.


Medborgarkontor och servicepunkt

På Medborgarkontoren kommer du att enkelt och snabbt få svar på dina frågor om kommunens verksamheter.

Du kan till exempel få hjälp med:

 • Kontakter med förtroendevalda och handläggare inom de kommunala förvaltningarna
 • Blankettservice och broschyrer
 • Tillgång till allmänna handlingar och kommunala protokoll
 • Felanmälan
 • Lämna in Medborgarförslag


Medborgarkontoren är också en Infopoint där du kan få evenemangs- och turistinformation.

På biblioteken finns naturligtvis böcker att låna, ljudböcker och tidsskrifter och dagens tidning. Vi har gratis tillgång till Internet via våra datorer eller din egen laptop/mobil.


Här hittar du bibliotekens öppettider>>


Servicepunkt Borgvattnet

Ragunda kommun har en servicepunkt på affär´n i Borgvattnetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Servicepunkten är en plats som ska fungera som ett nav för service till de som bor och besöker Borgvattenbygden och där kan du hitta/få information samt nyttja bland annat:

 • dator och gratis wifi
 • e-tjänster
 • bokutlåning Ragunda biblioteket
 • kommunal information
 • infopoint

Kommun och politik

Kommundirektör

Eva Norum Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)


Kommunalråd/Ordförande kommunstyrelsen

Mikael Westin (C) Tel 0696-68 20 00 (Kundcenter)


Kommunfullmäktiges ordförande

Birgitta Orrebo (Afr) Tel 0696-68 20 00 (Kundcenter)


Oppositionsråd

Jonas Andersson (S) Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

 

Alla Ragunda kommuns politiska organ och ledamöter hittar du här >>

Förvaltningar och avdelningar

Förvaltningschefer

Kommundirektör

Eva Norum

Förvaltningschef Kommunledningsförvaltningen

Jenny Kriström

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

Olof Pettersson (tillförordnad)

Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

Maria Renvall-Mohlin

Förvaltningschef Stöd-och omsorgsförvaltningen

Elisabeth Carlander-Blom

Kansli och kommunsekreterare

Chef Kommunikationsenheten

Carina Landin Tel. 0696-68 21 25


Kommunsekreterare

Magnus Ahnfelt Tel. 0696-68 20 02


Diariet/kommunvägledare

Margareta Petrusson

Frågor angående diariet skickas till: kundcenter@ragunda.se


Kommunikatör/nämndsekretarare/GDPR-samordnare

Niclas Jarlås


Arkiv/kommunvägledare

Monica Ajax


Kommunvägledare/telefoniansvarig

Emma Svenningson

Biblioteken i Ragunda

Bispgårdens bibliotek

Besöksadress: Forsvägen 51

telefon: 0696-681238, Epost: biblioteket.bispgarden@ragunda.se

Hammarstrands bibliotek

Besöksadress: Centralgatan 55

telefon: 0696-682214, e-post: biblioteket.hammarstrand@ragunda.se

Stuguns bibliotek

Besöksadress: Gjurds väg 6

telefon: 0695-761007

Postadress till alla bibliotek

Ragunda kommun, Bispgårdens bibliotek

Box 150

84421 Hammarstrand

 

Ragunda kommun, Hammarstrands bibliotek

Box 150

84421 Hammarstrand

 

Ragunda kommu, Stuguns bibliotek

Box 150

84421 Hammarstrand


Säkerhet, kris och risk

Säkerhetssamordnare

Lars Amrén Tel. 0696-68 21 50

Bygg- och Miljö

Bygg- och miljökontoret är kommunens tillsynsorgan inom områdena miljöskydd, alkohol, hälsoskydd och livsmedel. Här handläggs även planärenden, bygglov m.m. och här finns tillsynsansvaret över byggandet i kommunen. Hit kan du vända dig med frågor om bostadsanpassning, trafiksäkerhet och trafikplanering.

Fysisk planering - samhällsplanering

Bygg- och miljökontoret ansvarar på uppdrag av kommunstyrelsen även för kommunens översiktliga planering. De upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt aktualiserar varje mandatperiod den strategiska kommunövergripande översiktsplanen.

Bygg- och miljökontoret

Är öppet måndag - torsdag kl. 08.00 - 16.00
Lunchstängt kl. 12.00 - 13.00.
Fredagar 08.00-15.00 med lunchstängt 12.00-13.00.

Tid för personligt besök avtalas med respektive handläggare.

Fax: 0696 - 68 20 05
bygg.miljo@ragunda.se


Avdelningschef /Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Göran Hansson Tel. 0696-68 21 65


Administration, diariet och adresser
Ann Natanaelsson Tel. 0696-68 21 62


Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Patrik Larsson Tel. 0696-68 21 83


Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Martin Ekman Tel. 0696-68 20 08


Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Cecilia Ribbefors Tel. 0696-68 20 11


Byggnadsingenjör
Thor-Leif Svärdby Tel. 0696-68 21 63


Byggnadsingenjör

Lovisa Bertilsson Tel. 0696-68 21 67


Gis-Tekniker
Thomas Fryklund Tel. 0696-68 21 47 

Tekniska avdelningen

Avdelningen för Teknisk verksamhet ansvarar för gator, vägar, vatten och avlopp, renhållning, parker. Förvaltningen planerar, projekterar och underhåller kommuns anläggningar samt svarar för driften.

 

Kontakt tekniska

tekniska@ragunda.se

Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Rolf Ivansen Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)


Enhetschef Fastigheter

Seppo Valli Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter) 

Renhållning och VA

Enhetschef VA

Kees Slinger Tel. 0696-68 20 00


Kontakt renhållningen

renhallningen@ragunda.se


Renhållningsansvarig

Jenny Forslind Tel. 0696-68 21 52
Mobil: 070-258 21 52

Abonnent- och fakturafrågor VA och Renhållning

Vanja Amren Tel. 0696-68 21 55

Ragunda Bostad

Hemsida: www.ragunda.se/bostad

Besöksadress: Centralgatan 15, 844 31 Hammarstrand

Besökdtid: tisdag och torsdag 14:00-15:30

 

Boservice

Tel. 0696-68 21 53
Telefontid: måndag till torsdag kl. 10.00-12.00


Felanmälan - Ragunda Bostad

Via Ragunda Bostads hemsidaöppnas i nytt fönster


Tel. 0696-68 20 00

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Felanmälan kvällar/helger (obs endast AKUTA ärenden!)

SOS Alarm 063-51 19 42


Förvaltare

Seppo Valli Tel. 0696-68 20 00 

Energi och klimatrådgivning

Kontakta din lokala energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri opartisk rådgivning kring energi- och klimatfrågor.

Telefon: 063-14 76 80

Mail: energirad@regionjh.se

Hemsida: www.energirad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress:

Region Jämtland/Härjedalen, Energikontoret

Box 654

831 27 Östersund

Konsumentrådgivning

Konsumentinformation i Jämtland och Härjedalen
Tel. 0642-448 02

Mån-fre kl. 09.00-14.00

Näringslivs- och utvecklingsenheten

Besöksadress: Centralgatan 13-15, Hammarstrand

Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Funktionsmejl: naringsliv@ragunda.se


Näringslivs- och turismstrateg

Robert Falk 

  

Näringslivs- och landsbygdsutvecklare

Anna-Märta Johansson


Projektledare Vindstyrka

Lars Blixt

Bredbandsfrågor

Paul Eriksson Tel: 0696-68 20 00 (kundcenter)

Omsorg och stöd

Förvaltningschef Omsorg och Stöd

Elisabeth Carlander-Blom Tel. 0696- 68 21 34


Chef Legitimerad personal

Åsa Johannesson Tel. 0696-68 24 46


Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Agneta Draxten Tel. 0693-165 23


Kontaktpersoner för anhörigstöd, bistånd och LSS-handläggning

Biståndshandläggare/LSS-handläggare samt avgiftshandläggare

Kundcenter 0696-68 20 00

Enhetschef för LSS, Bistånd

Lena Bergström Tel. 0969-68 20 22


Arbetsterapeut, Fysioterapeut, Rehabassistent

Tel. Ragunda kommuns Kundcenter: 0696-68 20 00


Bispgården

Nipängen, Bispgården, Besöksadress: Ängsvägen 4, 844 41 Bispgården


Enhetschef

Marie Niklasson Tel. 0696-68 12 26

 

Brun grupp : 076-11 11 768

Gul grupp: 076- 11 11 986

Blå grupp: 072-57 34 516

 

Sjuksköterskor

Tel. 0696-68 12 27

Tel. 0696-68 12 28


Hemtjänsten Bispgården

Tf Eva Blomkvist 0696-68 12 40


Stugun

Bergegården, Stugun. Besöksadress: Åtevägen 2, 844 51 Stugun


Enhetschef Bergegården/Hemtjänsten Stugun

Annica Olsson Tel. 0695-76 10 40

Distriktssköterska

Tel. 0695-76 10 38

Distriktssköterska Hemtjänst

Tel. 0695-76 10 42

​Avdelningsnummer:

0695-76 10 51

 

Hammarstrand

Nyviksvägen 10, Besöksadress: Nyviksvägen 10 A-D, 844 32 Hammarstrand

Enhetschef

Jenny Andersson Tel: 0696-68 20 13 och Majvor Thorin 0696-68 20 67

Ansvarig sjuksköterska, plan 1 Tel: 0696-68 20 51

Ansvarig sjuksköterska, plan 2 Tel : 0696-68 20 14

 

Avdelning A -68 20 51

Avdelning B – 68 20 52

Avdelning C – 68 21 01

Avdelning D – 68 21 02

Avdelning Eken – 68 20 50

 

Korttidsavdelningen Eken

Majvor Thorin 0696-68 20 67


Sjuksköterska Eken Tel. 0696-68 20 61


Hemtjänsten Hammarstrand

Enhetschef

Eva Blomkvist Tel 0696-68 20 56

 

Distriktssköterskor

Tel. 0696-68 20 15

Tel. 0696-68 20 16 

Vik. område Bispgården Tel. 0696-68 12 29

 

Individ-och familjeomsorgen

Postadress:

Ragunda Kommun /Individ- och familjeomsorgen

Box 150

844 21 Hammarstrand

Besöksadress: Centralgatan 15, Hammarstrand


E-postadress: ifo@ragunda.se

Ekonomiskt bistånd har telefontid: måndag-fredag 8.30-9.30

Telefon Ragunda kommuns Kundcenter: 0696-68 20 00


Mottagningens telefontider är:

Måndag, onsdag-fredag 09.00-12.00, 13.00-15.00

Tisdag 09.00-12.00


Mottagningens öppettider:

Måndag Stängt

Tisdag öppet 10-11:45

Onsdag öppet 10-11:45 och 13-15, egen betjäning

Torsdag öppet 10-11:45 och 13-15

Fredag öppet 10-11:45, egen betjäning

IFO-chef

Gun Valli

Biträdande: Peter Berglund

Arbetsmarknad och integration (AMI)

Kontakta Kundcenter på telefon 0696-68 20 00 om du vill nå någon av medarbetarna via telefon.

Besöksadress (för bokade besök): Hemvägen 5, Hammarstrand

Epost: integration@ragunda.se

ami@ragunda.se

kaa@ragunda.se


Enhetschef

Elin Dahlin elin.dahlin@ragunda.se


Integrationssamordnare och ansvarig för Kommunala aktivitetsansvaret (kaa) för ungdomar

Elisabeth Johnson elisabeth.johnson@ragunda.se


Samordnare

Malin Svensson malin.svensson@ragunda.se


Arbetsmarknadskonsulenter

Johan Roos Högberg johan.rooshogberg@ragunda.se

Lena Sirkka lena.sirkka@ragunda.se

Kjerstin Svärdby kjerstin.svardby@ragunda.se


Coach Samverkanscirkeln

Marianne Åkerlund marianne.akerlund@ragunda.se


Arbetsmarknadskoordinator

Maria Thalén maria.thalen@ragunda.se

Alkoholhandläggare

Handläggare

Martin Ekman Tel. 0696-68 20 08

Kostenheten

Kostchef

Agneta Lövefelt Tel. 0696-68 20 00

Utbildning och Förskola

Förvaltningschef Barn- och utbildnig

Maria Renvall-Mohlin Tel.​ 0696-68 21 72

Förskolan

Enheten Förskola (inkl. Fritidshem), Stugun/ Överammer

Lie Östborg Tel. 0695-76 10 33

 

Enheten förskola Hammarstrand

Johana Valenzuela tel. 0696-68 20 18

Enheten förskola, Bispgården

Stina Wahlén tel. 0696-68 12 05

 

Förskoleadministratör Ragunda Kommun

Helén Hansson Tel. 0695-76 10 01


Skolbackens Förskola, Hammarstrand

Avdelning Luvan och Tuvan

Tel. 070-650 46 72


Himlavalvets Förskola, Hammarstrand

Avdelning Kometen (1-2 år) Tel. 0696-68 21 05

Avdelning Månen (3 år) Tel. 070-236 59 20

Avdelning Stjärnan (4 år) Tel. 070-292 07 59

Avdelning Solen (5 år) Tel. 070-310 57 12

Avdelning Karlavagnen (1-2 år) (Tegelbruksvgen 34, Hammarstrand) Tel. 072-518 90 33


Förskolan Bispgården

Avdelning Fröna Tel. 072-531 70 19

Avdelning Prästkragen Tel. 072-225 64 61

Avdelning Tulpanen Tel. 070 212 94 46 


Humlans Förskola, Stugun

Avdelning Blåsippan och Vitsippan Tel. 0695- 76 10 32

Avdelning Mosippan Tel. 0695-76 10 50

Avdelning Gulsippan Tel.070-340 90 74


Åtegårdens Föräldrakooperativ

Tel. 0695-104 97


Smultronets Förskola, Överammer

Tel. 0696-220 38


Grundskolan

Anders Olof-skolan, Hammarstrand

Besöksadress: Centralgatan 55, 844 31 Hammarstrand


Skolexpedition

Anders Olof-skolan, Kullstaskolan och Järåskolan

Ida Borglund Tel. 0696-68 22 01​


Rektor Anders Olof-skolan och Kullstaskolan

Anna Schönning Tel. 0696-68 22 02


Arbetslag 4-6 Anders Olofskolan

Tel. 0696-68 21 33


Arbetslag 7-9 Anders Olof-skolan

Tel. 0696-68 22 20


Kullstaskolan, Hammarstrand

Besöksadress: Idrottvägen 10, 844 31 Hammarstrand


Skolexpedition

Ida Borglund Tel. 0696-68 22 01​


Fritids Kullstaskolan

Tel. 0696-68 20 74​

Mobil 070-280 15 30


Arbetslag F-3

Tel. 0696-68 20 26


Järåskolan, Bispgården

Besöksadress: Skolvägen 10, 844 41 Bispgården

Rektor Järåskolan

Stina Vahlén Tel. 0696- 68 20 39


Lärarrum Järåskolan

Tel. 0696-68 12 18


Hansåkerskolan, Stugun

Besöksadress: Gjurdsväg 6


Skolexpedition

Helén Hansson Tel. 0695-76 10 01


Rektor Hansåkerskolan

Malin Rimmö Tel. 0695-76 10 02

Biträdande: Jonas Thoftén Tel. 0695-76 10 03


Arbetslag 6-9 Hansåkerskolan

Tel. 0695-76 10 10


Arbetslag F-5 Hansåkerskolan

Tel. 0695-76 10 25 (Personalrum F-3)

Tel. 0695-76 10 22 (Personalrum 4-5)

Tel. 0695-76 10 26, 070-292 17 67 (Fritids)

Kulturskolan Ragunda kommun

Verksamhetsansvarig

Göran Lindström Tel. 0696-68 21 96
Mobil: 070-322 19 95

Elevhälsa

Skolsköterska Anders Olof-skolan Tel. 0696-68 21 92


Skolsköterska (Hansåkerskolan, Kullstaskolan, Järåskolan) Tel. 0695-76 10 35


Kurator för alla kommunens skolor: Tel. 0696-68 24 43


Specialpedagog Hansåkerskolan Tel. 0696-68 22 16, 0695-76 10 08

Specialpedagog Kullstaskolan Tel. 0696-68 21 33, 0695-76 10 08


Specialpedagog Anders-Olof skolan Tel. 0696-68 21 33, 0696-68 22 16


Specialpedagog Järåskolan Tel. 0696-68 12 20


Skolpsykolog kontaktas via rektor på respektive skola.

Studie- och yrkesvägledare Tel. 0696-68 20 23

 

Verksamhetschef Tommy Johannesson Tel. 0696-68 22 06

Familjecentralen

Förskollärare

Margaretha Leandersson Tel. 070-603 09 50 

Ekonomiavdelningen

Besöksadress: Centralgatan 15, 840 70 Hammarstrand

Ekonomichef

Jenny Kriström 0696-68 20 00 (Kundcenter) 

Överförmyndaren

Från och med 1/1 2020 är det överförmyndarkontoret i Bräcke som handlägger frågor angående god man, förvaltare eller förmyndare.
Telefontid: måndag till fredag kl. 10.00-12.00

Handläggare: 0693-161 08

ofn@bracke.se 

Uppdaterad 2020-10-12 av Niclas Jarlås