Kommun och politik - Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågor som Kundcenter får om kommun och politik.

Har kommunen några stipendier man kan söka?

Svar: Ja, kommun har ett flertal stipendier att söka. Här finns det mer information om  stipendierna, fonder och utmärkelser.

Vilka politiker sitter i styrelser, nämnder och utskott?

Svar: Här hittar du våra ledamöter i styrelser, nämnder och utskott.

Hur ser kommunens organisation ut?

Svar: Kommunen består av två organisationer. En politisk organisation och en tjänstemanna organisation. Tryck här för att se hur dessa organisationer är uppbyggda.

Hur stryrs kommunen?

Svar: Ragunda är en av Sveriges 290 kommuner och består av ca 5000 invånare. Kommunerna ansvarar för merparten av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Mer info här

Vad har jag rätta att ta del av utifrån offentlighetsprincipen?

Svar: Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna - tidningar, radio och TV har möjlighet till insyn i statens och kommunernas verksamhet.

Det betyder att

  • Vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet),
  • Tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet för tjänstemän med flera),
  • Tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia (meddelarfrihet för tjänstemän med flera) och
  • Domstolsförhandlingar och sammanträden i beslutande församlingar är offentliga.

Vad kan jag göra om jag är missnöjd med ett beslut?

Svar: Om du inte är nöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning.
Kommunen är skyldig att tillsammans med beslutet skicka information om hur beslutets överklagas. Tjänstemän på kommunen har också skyldighet att hjälpa till med överklagan om så önskas.

Mer info här

Kan jag begära ut handlingar från kommunens arkiv?

Svar: Ja, om du vill läsa någon gammal handling Ta då kontakt med Kundcenter>> länk till annan webbplats.

För mer information om arkiv och diarium klicka här

Har Ragunda kommun några vänorter?

Svar: Ja, Ragunda har tre stycken vänorter.

  • Stjördal i Norge
  • Karstula i Finland
  • Bangkok i Thailand

Uppdaterad 2020-02-04 av Niclas Jarlås