Bredband och IT

Kommunen är uppdelad i olika fiberområden.

Varför vi har gjort en indelning i olika områden beror dels på hur vi vill bygga vårt nät, dels på vilka olika bidrag som finns att söka.

Projekt 2022-2025

Kommunen har beviljats bidrag för Stuguns Ytterområden och Ragunda Östra. Dessa områden är prioriterade eftersom bidragen löper fram till 2022 samt 2023. Under perioden 2020-2023 skall fiberutbyggnad ske i båda projekten.

Ytterligare medel har blivit beviljade för mellanortsnät Skyttmon-Björkhöjden och mellan Borgvattnet och Köttsjön av Tillväxtverket och Region Jämtland Härjedalen.

Syftet med projektet är att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet till byarna från byn Över-böle nordväst om Hammarstrand, vidare österut efter Indalsälvens södra strand förbi Hammarstrand ner mot Ragunda, Kilen, Västeråsen och Österåsen.

Projektet genomförs delvis med finanisiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Aktuella arbeten

Just nu kontaktar Nordins sol och fiber kunder inom området Ragunda östra för installation av fiberutrustning i fastigheterna.

I vissa byar pågår fortfarande grävningsarbete och i andra har det inte startat ännu, så det kan vara olika hur långt man kommit.

Ta kontakt med Servanet om du har några frågor eller funderingar gällande avtal, kostnader och tjänsteutbud.

Byarna som berörs just nu är:

 • Brännan, Österåsen, Västeråsen, Sörböle, Böle
 • Skogen (Bispgården), Svarthålsvägen, Österede och Västerede.
 • Kilen, Edesmoarna, Näsmoarna, Näset, Ragunda, Singsån
 • Furuvik, Hedvigslund, Rävanäset, Hoo, Bölestrand, Gammelänge, Överböle

Ragunda kommun har avtal med Servanet

Ragunda kommun har avtal med Servanet som tjänsteleverantör. Servanet kommer att ha fysiska möten och utskick angående våra projekt.

Vid frågor och intresseanmälan angående tjänsteavtal, kostnader och priser kontakta Servanet:

Tomas Isaksson telefon: 060-658 56 04

Mer information om pågående fiberutbyggnad i Ragunda finns också på Servanets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stuguns ytterområden består av byarna:

 • Östra Stugun, Fredrikslund och Mörtsjön (byggt 2018-2019)
 • Kompaniet, Skönvik, Segnäset, Skogslund, Svartbäcken Västanbäck, Thorsgård, Brattbacken, Betlehem och Västra Mörtsjön (byggt 2018-2019)
 • Mårdsjön, Öravattnet, Skyttmon, Borgvattnet och Fullsjön

Ragunda Östra består av byarna:

 • Brännan, Österåsen, Västeråsen, Sörböle, Böle
 • Skogen (Bispgården), Svarthålsvägen, Österede och Västerede.
 • Kilen, Edesmoarna, Näsmoarna, Näset, Ragunda, Singsån
 • Furuvik, Hedvigslund, Rävanäset, Hoo, Bölestrand, Gammelänge, Överböle

Under hösten 2022 kommer vi att kunna börja ansluta Ragunda stationssamhälle, Näset, Edsmoarna, Kilen, Böle, Västeråsen till fibernät. Det beräknas vara färdigställt under 2023. Servanet som är tjänsteleverantör kommer att bjuda in till informationsmöte angående tjänsteutbud, kostnader och leveranser sommaren 2022.

Vi har också projekterat Utanede, men tidsplanen är ej fastställd för tjänsteleverans. Ett informationsmöte kommer under sommaren 2022.

Tätorterna Bispgården, Hammarstrand och Stugun

Under perioden 2022-2025 kommer också utökning av näten i Bispgården, Hammarstrand och Stugun göras.

Just nu förstärker vi upp nätet mellan Hammarstrand och Bispgården.

Är du ägare av en fastighet i ett fiberföreningsområde?

Då kontaktar du din lokala fiberförening för prisuppgift och anslutningsmöjlighet.

I övriga områden kommer vi att bygga ut och räknar med att målet om minst 90% av de fasta hushållen skall vara anslutna år 2023.

Har du frågor om kommunens bredbandsutbyggnad?

Kontakta bredbandssamordnare, Jonas Kriström

Telefon (Kundcenter) 0696-68 20 00

Uppdaterad