Bredbandsaktuellt

Bredbandsaktuellt från ServaNet

Aktuellt om vad som händer gällande utbyggnaden i kommunen hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ServaNet finns också på facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut gällande projektsstöd -Fiberutbyggnad i Stuguns ytterområden

Länsstyrelsen har den 7 juli 2016 beviljat vår ansökan.

Området omfattar byarna Kompaniet Stugun, Thorsgård, Mårdsjön, Öravattnet, Skyttmon, Borgvattnet, Fullsjön och Björkhöjden. I projektet ingår även området mellan Stuguns samhälle och Ammer-Gesundens fiberförening, för att täcka in de vita fläckarna mellan fiberområderna.

ServaNet erbjuder nu fiberanslutning i Hammarstrand

ServaNet är det lokala fibernätet med Ragunda kommun som delägare.

Här hittar du det erbjudandePDF som gått ut till hushåll i Hammarstrand. Inom en snar framtid kommer också ett erbjudande till hushåll i Bispgården.

 

ServaNet erbjuder också fiberanslutning för företag med en uppkoppling som idag klarar 1000 Mbit/s. På www.servanet.se/foretaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

För mer information kontakta ServaNet:s kundcenter. Telenr. 0200 120 035

15 miljoner per år investeras i utbyggnad fram till och med 2016

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat att varje år från och med 2016 avsätta 15 miljoner per år fram till och med 2020 för fortsätta bygga bredband.

Beviljat stöd från Tillväxtverket

Strax innan jul beviljades ServaNets delägarkommuner i Västernorrlands och Jämtlands län
EU-stöd på 160 miljoner kronor för ytterligare utbyggnad av fibernätet för
bredband. Av dessa är 81 miljoner kronor avsedda för en utbyggnad i Västernorrlands
län och 79 miljoner kronor är till för en utbyggnad i Jämtlands län.

I båda länen är EU-stödet till för en utbyggnad av det ortssammanbindande fibernätet, och för
anslutning av företag längs sträckan. Stödet syftar i första hand till att
skapa en hållbar tillväxt och utveckling i mellersta Norrlands glest befolkade
region för att på det viset bidra till företagskonkurrens på lika villkor, oavsett lokaliseringsort

För Ragundas del så kommer sträckan Stugun mot Hammerdal att byggas i etapp 1 Etapp 2 är sträckan Skyttmon Björkhöjden

 

En ansökan till Jordbruksverket är också inlämnad för området kring sträckorna som Tillväxverket i ovanstående text beviljat, det är dessa områden:
Kompaniet (Stugun), Thorsgård, Mårdsjön, Öravattnet, Skyttmon, Borgvattnet,
Fullsjön och Björkhöjden. I projektet ingår även området mellan Stuguns
samhälle och Ammer-Gesundens fiberförening, för att täcka in de vita fläckarna
mellan fiberområderna.

Inom kort startar nya tv och bredbandstjänster i Ragunda hyreshus.

En allmänt information har skickats ut per brev  av ServaNet, Viasat och Ragunda hyreshus och i nästa steg så kommer alla hyresgäster i Bispgården och Hammarstrand få specifika inbjudningar till två drop-in möten på respektive ort där man hämtar ut den tv-box som ingår i hyran framöver.

Läs den allmänna informationen härPDF

Summering av informationsträffarna

På de informationsmöten som ServaNet och Ragunda kommun haft så gick vi igenom vilka områden som nu är fibrerade i vår kommun, både via fiberföreningar och ServaNet, samt hur vi tänker arbeta framåt . Arbetet framöver kommer att innebära att utarbeta underlag till politikerna så de kan fatta beslut om fortsatta investeringar. Underlagen tas fram genom att vi tittar på vart finns det fiber i dagsläget, hur intresset ser ut i områdena, vilka bidrag vi kan söka från Jordbruksverket och Tillväxtverket, kostnader och tidsplaner, utifrån underlag så fattar politiken beslut hur mycket man kan investera för kommande år.

 

Följande politiska beslut gällande investeringar i utbyggnad har tagits:

Hammarstrand - Pålgård-Lien 500.000:- Klart

Hammarstrand - Kullsta 180.000:- Klart

Ragunda Hyreshus 6.700.000:- Beräknas klart första kvartalet 2016

100 privatanslutningar Hammarstrand, Bispgården 1.800.000:- Pågående

200 privatanslutningar Stugun: 4.000.000:- Pågående

Total investering i Stadsnät: 13.180.000:-

 

Medfinansiering av samverkansprojekt rörande bredbandsutbyggnad i Strömsund, Ragunda och Bergs kommuner. Beslut tas av Tillväxtverket inom snar framtid. Om ansökan går igenom startas arbetet 2016

2016 - 2 046 591:-

2017 - 1 621 780:-

2018 - 1 621 780:-

2019 - 469 791:-

Totalt 5 759 942:-

 

Här hittar ni den presentation som ServaNet presenterade under informationsträffarna.

Fiberutbyggnaden i Ragunda kommun. Vad har hänt? och Vad händer?PDF

ServaNets arbete gällande bredband i Ragunda kommun

Ragunda kommun är delägare i ServaNet. ServaNet har fått i uppdrag att sköta bredbandsutbyggnaden i kommunen. Just nu arbetar man med att gräva och fibrera Ragunda Hyreshus lägenheter i Stugun, Hammarstrand och Bispgården.

Steg 2 är att erbjuda och gräva till villor som ligger i anslutning till Ragunda Hyreshus i Stugun. Detta påbörjas under hösten 2015.

Steg 3 är att de villaägare som bor i anslutning till Ragunda Hyreshus i Bispgården och Hammarstrand kommer under senhösten/vintern att få ett utskick i brevlådan om att ansluta sig. Under hösten kommer ServaNet och Ragunda kommun se över kommunen som helhet och hur stort behovet och intresset är för privatpersoner, företagare och kommunala lokaler/anläggningar.

 

Man tittar också på var man bäst kan bygga vidare på den infrastruktur som tidigare byggts/finns. Att det tex. finns fiber från annan nätägare innebär inte att man kan begära att få koppla på ”sin” fiber. Det kan kosta mycket att hyra fiber och då kan det vara billigare och även säkrare att gräva ner egen fiber. Man kommer också undersöka vilka stöd gällande bredband man kan söka.

När denna inventering är klar så kommer ServaNet att ta fram uppgifter på vad det kan komma att kosta. Kostnadsförslagen läggs sedan fram till politiken som fattar beslut.

På denna sida så kan du se hur intresset är i ditt område:

http://www.servanet.se/anslut/ragundalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Från det att du anmält ditt intresse tills att det syns på kartan tar det ca 10 dagar. Om du anmält dej tidigare under året och ser att du inte finns med på kartan kontakta ServaNets kundtjänst på telefonnummer: 0200-12 00 35

 

Om du som företagare vill anmäla ditt intresse så kontaktar du ServaNets kundtjänst på telefonnummer: 0200-12 00 35


ServaNet har ett lokalt kontor i Stugun där hittar ni Mattias Strömqvist som är platschef för ServaNet i Ragunda och Strömsunds kommuner Mattias nås på:

E-post: mattas.stromqvist@servanet.se

Mobil: 060-658 56 04 eller besök honom på Ängevägen 1 i Stugun

Under de senaste åren som arbetet och intresset för fiber i vår kommun stigit så har många byar och områden bildat egna fiberföreningar/arbetsgrupper. Ragunda kommun har stöttat med information till dessa.

​Ragunda Kommun har inte kunnat agera eller jobbat aktivt med att bygga ut fiber eftersom man ej haft kunskap, resurser, ekonomi eller något stadsnät att agera i.

Under resans gång har behovet att kunna agera vuxit vilket gjort att Ragunda och även Strömsund och Berg har beslutat i fullmäktige att ansöka om delägarskap i ServaNet. Detta gör att Ragunda kommun kan nu på ett mera aktivt och konkret sätt arbeta med den fortsatta fiberutbyggnaden i vår kommun.


Nyhetsbrev Bredband

Här kommer information att läggas ut ca 1 gång i månaden om vad som är på gång.


Tidigare Informationsmöten

Under januari 2014 har ett antal informationsmöten genomförts för de som ej är medlem/lämnat intresseannmälan i någon av de fiberföreningar/fibergrupper som bildats under de senaste åren runt om i vår kommun.


Hammarstrand 14/1 kl. 18.00-20.00 Centrum
Bispgården 16/1 kl.18.00-20.00 Älggårdsberget Aulan
Stugun 21/1 kl 18.00-20.00 Hansåkerskolan Aulan


Information från ServaNet som visades januari 2014PDF


Under de senaste åren som arbetet och intresset för fiber i vår kommun stigit så har många byar och områden bildat egna fiberföreningar/arbetsgrupper. Ragunda kommun har stöttat med information till dessa.

Relaterade länkar

Uppdaterad 2017-08-18 av System

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster