Byanät

Det finns flera sätt för privatpersoner att få tillgång till fiber. För att boende på landsbygden skall få tillgång till bredband via fiber inom rimlig framtid, är ett sätt att genom egna initiativ och personligt engagemang gå samman med grannar, vänner och bekanta att dra igång och samordna er. Ta sedan kontakt med kommunen så anordnar vi en träff och bestämmer hur vi tillsammans går vidare med processen.

Mycket av arbetet kan ni stå för själva ex lägga ut lappar i brevlådor, ordna markavtal mm.
En del av finansieringen kan ni få hjälp med via bl a Landsbygdsprogrammet, PTS och andra ev bidrag.

Det har bildats en antal fiberföreningar/arbetsgrupper runt om i vår kommun. De har gjort och gör ett fantastiskt arbete med många 1000-tals ideella timmar.

Driftsatta fiberföreningar

Goda skäl att skaffa bredband

 • Det ger dig möjlighet att bo kvar och främjar nyinflyttning.
 • Det skapar möjligheter för lokalt näringsliv att arbeta professionellt med sina kunder.
 • Du kan sköta ditt arbete hemifrån. 
 • Det minska behovet av resande. Mötet kan ske över nätet med både ljud och bild!
 • Du kan kommunicera ex via Skype med ljud och bild.
 • Du sparar  pengar genom billigare telefoni, TV och bredband.
 • Du får bättre TV-mottagning.
 • Du kan sköta dina ärenden hemifrån ex bank, försäkringskassa osv
 • Det ökar värdet på fastigheten.
 • Det är driftsäkert.
 • Kopparanslutna telestationer kommer att försvinna

Uppdaterad