Bred utbyggnad av fibernät på Västernorrlands och Jämtlands landsbygd tack vare EU-stöd 

ServaNets delägarkommuner i Västernorrlands- och Jämtlands län har beviljats EU-stöd och medfinansiering från Länsstyrelsen Västernorrland och Region Jämtland/Härjedalen för utbyggnad av fibernätet på 160 miljoner kronor. Av dessa är 81 miljoner kronor avsedda för en utbyggnad i Västernorrlands län och 79 miljoner kronor är till för en utbyggnad i Jämtlands län. I Västernorrlands län är projektet benämnt Dig.2020.

Jämtlands län

I Jämtland län görs en satsning för att nå regeringens bredbandsmål att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020. För kommunerna Ragunda, Berg och Strömsund är det ServaNet som sköter utbyggnaden, driften och kundkontakterna vid bredbandsutbyggnaden.

EU-stödet är till för en utbyggnad av det ortssammanbindande fibernätet, och för anslutning av företag längs sträckan. Stödet syftar i första hand till att skapa en hållbar tillväxt och utveckling i mellersta Norrlands glest befolkade region för att på det viset bidra till företagskonkurrens på lika villkor oavsett lokaliseringsort.

Det innebär att pengarna i direkt bemärkelse egentligen inte avser anslutning av enskilda byar och invånare. Målet för ServaNet är emellertid att i samband med den ortssammanbindande utbyggnaden arbeta för en anslutning av så många byar som möjligt längs sträckorna för en bättre kommunikation på landsbygden. För dig som slutkund innebär detta en ökad möjlighet att koppla upp dig på ett områdesnät. Genom till exempel stöd från Landsbygdsprogrammet kan föreningar och byar ansluta sig till det ortsammanbindande nätet och ge marknaden bättre förutsättningar att verka på lands- och glesbygd.


Projektet pågår i fyra år och finansieras till hälften av Europeiska regionalfonden. Övriga medfinansiärer är Region Jämtland/Härjedalen och ett antal av länets kommuner. Bidragsmottagare för ServaNets delägarkommuner i Jämtlands län är BTEA, Ragunda
och Strömsunds kommuner.

Dig.2020 i Västernorrland

Projekt Dig.2020 är Västernorrlands satsning för att nå regeringens bredbandsmål att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020. För kommunerna Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge är det ServaNet som sköter utbyggnaden, driften och kundkontakterna vid bredbandsutbyggnaden.

EU-stödet är till för en utbyggnad av det ortssammanbindande fibernätet, och för anslutning av företag längs sträckan. Stödet syftar i första hand till att skapa en hållbar tillväxt och utveckling i mellersta Norrlands glest befolkade region för att på det viset bidra till företagskonkurrens på lika villkor oavsett lokaliseringsort.

Det innebär att pengarna i direkt bemärkelse egentligen inte avser anslutning av enskilda byar och invånare. Målet för ServaNet är emellertid att i samband med den ortssammanbindande utbyggnaden arbeta för en anslutning av så många byar som möjligt längs sträckorna för en bättre kommunikation på landsbygden. För dig som slutkund innebär detta en ökad möjlighet att koppla upp dig på ett områdesnät. Genom till exempel stöd från Landsbygdsprogrammet kan föreningar och byar ansluta sig till det ortsammanbindande nätet och ge marknaden bättre förutsättningar att verka på lands- och glesbygd.

Projektet pågår i fyra år och finansieras till hälften av Europeiska regionalfonden. Övriga medfinansiärer är Länsstyrelsen Västernorrland och länets kommuner. Bidragsmottagare för ServaNets delägarkommuner i Västernorrlands län är HEMAB, Sundsvall Elnät och Ånge kommun.


Kontaktperson Ragunda kommun Paul Eriksson

Tlfn: 0696-68 20 00

Relaterade länkar

Dokument
Uppdaterad 2020-02-04 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster