Föreningstöd för fiberanslutning

Föreningar kan ansöka om stöd för ett bidrag på 5000 kr per samlingslokal till kostnaden för fiberanslutning. Syftet med bidraget är att ge stöd till föreningsdrivna samlingslokaler som vill eller har anslutit sig till fibernätet.

Om er förening redan har betalat anslutningsavgiften kan ni skicka in kvitto i efterhand. Ett kontoutdrag eller en kopia på inbetalningen skickas via post eller per mejl till Ragunda kommun (mer information längre ner på sidan). Ni behöver inte fylla i någon ytterligare blankett men det är viktigt att det framgår vilken förening ansökan gäller.

Boverkets definition samlingslokal

Med allmänna samlingslokaler menas lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas på ett allsidigt vis. De ska vara lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter.

Ansökan

Ansök genom att skicka kontoutdrag eller en kopia på inbetalningen till:

Ragunda kommun

Utvecklingsenheten

Box 150

84421 Hammarstrand

Eller via e-post till: naringsliv@ragunda.se

Kom ihåg att skicka med till vilket BG, PG eller konto ni vill ha summan insatt på.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad