Ersättningskort

Om du som användare förlorat eller på annat sätt orsakat händelser som gör att ungdomskortet blir obrukbart kan du ansöka om ett ersättningskort. Du måste betala en självrisk på 125 SEK för att få ett nytt fungerande ungdomskort (ersättningskort).

För att få ett ersättningskort kontaktar du Ragundas kommun via webbformuläret som finns här nedan.

Ersättningskortet och fakturan sänds i samma postförsändelse till användarens folkbokföringsadress.

 

Arbetet med ersättningskort har hög prioritet. Inom någon dag får du ett nytt ungdomskort per post till din folkbokföringsadress. Tiden fram till dess ansvarar du själv för dina resekostnader genom att lösa biljett ombord på fordonet. (gäller alla 6-19 år).


Kort som inte har en sannolik förklaring till varför de inte fungerar, skickar du till kommunen eller lämnar in till Ragunda kommuns Kundcenter så att funktionen kan undersökas.


Postadress:

Ragunda kommun

Box 150

844 21 Hammarstrand


Besöksadress Ragunda kommuns Kundcenter:

Centralgatan 13-15, Hammarstrand.


Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8
Anledning till att ersättningskort sökes * (obligatorisk)
Fråga 8


Fråga 9

Fråga 10

Fråga 11

Fråga 12

Uppdaterad