Snöröjning och städning

Snöröjning

Ragunda Kommun ansvarar för vinterväghållningen av egna vägar och runt kommunens egna fastigheter inom tätorterna Stugun, Bispgården och Hammarstrand. Ex hyreshus, skolor och förskolor.


Annan snöröjning som tex. på gator och trottoarer ansvarar Trafikverket och vägföreningarna för. Trafikverket sköter även väghållning allmänna vägar som riks- och länsvägar.

 

Snöröjningen i kommunens tätorter utförs av olika entreprenörer.

Stugun: Br. Alfredssons Markentreprenad AB

Hammarstrand: Reaxcer AB

Bispgården: Fredriks Maskin AB

Gatusopning

Varje vår sopas grus och sand upp som använts för att minska halkan på gator, gång- och cykelvägar under vintern.

Upptag av grus/sand påbörjas i regel under vecka 15-16 och räknas vara klart i mitten av maj. 
Sopningen sker endast på områden som kommunen har ansvarar för och utförs av samma entreprenörer som snöröjningen.

Städning

Skötsel av parker och grönområden i tätorterna utförs av kommunens egen personal. Det gäller också skötsel av kommunens lek- och idrottsplatser.

Vad säger lagen om nedskräpning?

I miljöbalken regleras vad som gäller vid nedskräpning.

15 kapitlet, paragraf 30:
"Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till."

29 kapitlet, paragraf 7:
"Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år."

29 kapitlet, paragraf 7a (från och med 10 juli 2011):

"Den som begår en gärning som avses i 7 § döms för nedskräpningsförseelse till penningböter, om nedskräpningen är att anse som mindre allvarlig."


Relaterade länkar

Dokument
Uppdaterad 2019-05-31 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster