Trafik och gator

Skötsel av parker och grönområden utförs av kommunens egen personal. Det gäller också skötsel av kommunens lek- och idrottsplatser. Drift och underhåll av gator och vägar inom och utom tätorten utförs av olika vägföreningar samt Trafikverket.

Anvisning för grävning inom Ragunda kommun

Gator och vägar inom och utom tätorten sköts av enskilda väghållare. Detta gäller samtliga orter inom Ragunda kommun. För det allmänna statliga vägnätet är Trafikverket väghållare.


Grävtillstånd ges av fastighetsägare eller vägföreningar. Samtliga grävarbeten skall planeras och anmälas i god tid innan till utförande.  Fastighetsägare och vägföreningar ska ges möjlighet att besiktiga grävarbetet efter färdigställande. Vid ej godkänd besiktning kan vägföreningen eller fastighetsägaren ställa ekonomiskt anspråk på ansvarig projektägare. Kontakta kommunen för information och kontaktuppgifter till rätt fastighetsägare och vägförening.


Uppdaterad 2019-12-18 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster