Grönyteskötsel

Ragunda kommun har upphandlat grönyteskötsel. Avtal har tilldelats Synerco AB, ett Östersunds-baserat företag. Avtalet löper på tre plus ett år, det vill säga ett optionsår.

De områden som omfattas av anbudet går att se på dessa kartor:

Karta grönytor Hammarstrand Pdf, 4.1 MB.

Karta grönytor Stugun Pdf, 3.3 MB.

Karta grönytor Bispgården 1 Pdf, 3.8 MB.

Karta grönytor Bispgården 2 Pdf, 2.4 MB.

Områdesindelning Pdf, 418.4 kB.

Den Thailändska paviljongen och Döda fallet är inte är med på någon av kartorna, men båda anläggningarna är med i upphandlingen.

Även förskolan Humlan på Gramyrvägen och Bispgårdsparken saknas i kartunderlaget, men är med i upphandlingen.

Varför har Grönytorna upphandlats?

Det är ett politiskt beslut att upphandla grönytorna och du hittar beslutet på Protokollsutdrag (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Beslutet hann inte verkställas under 2021 men under 2022 gjordes en upphandling där företaget Synerco AB:s anbud vann.

Synercos hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om företaget.

Har du frågor om upphandlingen?

Kontakta daniel.hulten@ragunda.se.

Har du frågor om skötseln av grönytorna?

Kontakta info@synerco.se

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad