Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om Du är svårt rörelsehindrad och har stora svårigheter att förflytta Dig  till och från Ditt fordon kan Du ha rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du kan inte få parkeringstillstånd för rörelsehindrade om Ditt rörelsehinder är tillfälligt.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade ger Dig rätt att parkera på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade.

Tillståndet är giltigt i hela landet.

​Ansökan

Parkeringstillståndet söker Du i den kommun där Du är skriven. Kontakta Bygg- och miljökontoret via e-post eller på telefon 0696-682162 för att få ansökningshandlingar. Uppge Din adress. Till ansökan krävs den sökandes namnteckning, ett aktuellt fotografi och ett läkarintyg.

Om Du har frågor om parkeringstillstånd är Du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi Dig!

Relaterade länkar

Dokument
Uppdaterad