Städning av gator

När det blir vår städar vi våra gator och grönområden. Hur tidigt vi kan komma igång beror på när snön smält undan och hur blöt marken är.

Sopning

Varje vår sopas grus och sand upp på våra gator, gång- och cykelvägar. Upptag av grus/sand påbörjas i regel under vecka 15-16 och beräknas vara klart i mitten av maj. Sopningen sker endast på områden som kommunen har ansvarar för. Detta utförs av samma entreprenörer som snöröjningen.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad