Projekt genomfart Hammarstrand

Nu är det äntligen dags för sista etappen på upprustningen av väg 323 genom Hammarstrand.

Höga kantstenar!

Vi ber alla uppmärksamma att man måste ta det lugnt vid in- och utfarter och till stora parkeringen vid kommunhuset eftersom sista lagret asfalt inte är lagd är kantstenarna väldigt höga.

Planerade åtgärder våren/sommaren 2021

Trafikverket har gått ut med ändringar av projektet efter synpunkter från allmänheten och kommunen.

Tidsplanen för sista etappen är beroende av yttre faktorer så förändring kan komma att inträffa.

1. Under maj månad kommer Svevia påbörja korrigeringar inför sista lagret asfalt samt de förändringar som Trafikverket tagit beslut om.

2. Under vecka 21 kommer asfaltsläggarna och lägger topplagret på Centralgatan och detta kommer ske under två dagar.

Asfalteringen kommer ske en sida per dag där man påbörjar läggningen vid brofästet och arbetar sig bort mot AO-skolan. Detta arbete kommer påbörjas vid ca kl.19.00 på kvällen och fortgå under kvällen/natten tills att man är klar med en sida.

Under den tiden kommer trafiken reglerarnas med flaggvakter. För de som bor längs Centralgatan så kan det bli vissa störningar under dessa två dagar.

3. Målning av nya linjer på cykel och gångvägen samt övergångsställen är inte tidsatta just nu, men det finns för avsikt att få detta gjort under vecka 21. Svevia återkommer när den tidsplanen också är fastställd.

Uppdaterad