FaQ Väg 323, Hammarstrand

Har kan du få svar på de vanligaste frågorna gällande arbetet med Väg 323 genom Hammarstrand.

När börjar och slutar arbetet?

Projektet började våren 2019 och förväntas vara klart hösten 2020.


Under 2018 genomfördes projekterings- och utredningsarbeten samt upphandling av entreprenör. VA-arbeten planeras att starta våren 2019, därefter följer arbeten med väg, gång- och cykelväg som beräknas vara färdigställda hösten 2020.

Vilken sträcka kommer att restaureras?

Projektet kommer att börja vid brofästet vid infarten till Hammarstrand och sträcker sig till Anders-Olofskolan.

Hur kommer trafiken att ledas om?

All genomfart planeras att ledas om via Kullstavägen.


Det kommer fortfarande vara möjligt att ta sig till butiker m.m som ligger efter Centralgatan och att använda parkeringarna.

Vad är det som ska göras?

Trafiksäkerhetsåtgärder och miljöanpassning av väg 323 genom Hammarstrand.

 

Målsättningen med projektet är att skapa en miljöprioriterad väg genom Hammarstrand med trafiksäkra ytor för oskyddade trafikanter. Vi planerar för tydligare gång- och cykelpassager, tillgänglighetsanpassar entréer till butiker och fastigheter samt en sammanhängande gång- och cykelväg från bron över Indalsälven till Anders-Olof skolan. Vi ska även se över avvattningen längs väg 323 liksom bristerna i Ragunda kommuns VA-ledningsnät.

Varför ska vägen ändras?

För att skapa en tryggare trafikmiljö och ett sammanhängande gång- och cykelstråk genom Hammarstrand.

Vilka jobbar med projektet?

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket och Ragunda kommun där kommunen finansierar vissa av de planerade åtgärderna.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad 2020-02-04 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster