Språkutveckling

Biblioteken i Ragunda arbetar med olika insatser, bland annat Bokstart, kapprumsbibliotek och Språktåget för att stötta barns språkutveckling.

Små barns hjärnor utvecklas fort, och mycket av den språkliga förmågan utvecklas redan under barnets första tre levnadsår. Du som finns med barnet från första början har därför en unik roll. Det har stor betydelse att du pratar, sjunger, umgås och läser med ditt barn. Använd det eller de språk som du har lättast att uttrycka dig på. Barn kan lära sig flera språk samtidigt.

Eftersom vi tänker med hjälp av språket är det en nyckelförmåga för andra mentala förmågor, som att lösa problem, resonera, dra slutsatser, planera och minnas. Ett rikt språk gör ditt barn redo för utmaningar på livets alla områden!

Här nedan kan du läsa mer om våra insatser för barns språkutveckling.

Bokstart

Bokstart är en satsning för att hjälpa vårdnadshavare att tidigt komma igång och läsa med sitt lilla barn, och stötta barnets språkutveckling.

Under barnets första halvår får familjen en Bokstarts-inbjudan via Barnavårdscentralen (BVC). Efter det kan vårdnadshavare antingen boka in ett hembesök, då bibliotekspersonalen kommer hem till familjen med bokgåvor och information om barnets språkutveckling. Eller så kan familjen besöka sitt bibliotek och få samma bokgåvor och information där.

Bokstart bedrevs som projekt finansierat av Kulturrådet år 2016 - 2019 men är nu en del av bibliotekets ordinarie verksamhet

Kapprumsbibliotek

På alla förskolor i kommunen finns kapprumsbibliotek. Det är påsar med biblioteksböcker som du som vårdnadshavare kan låna hem. Inget lånekort behövs, du skriver bara upp barnets namn och bokpåsens nummer på en lista som finns i närheten av påsarna.

Ni får ha böckerna hemma så länge ni önskar, men tänk på att fler kanske vill låna. Bokpåsarna byts ungefär två gånger per termin. Tänk på att lämna tillbaka påsen inför det, förskolan informerar om när det är dags.

Kapprumsbiblioteken är en del av projektet Förskolesatsningen och inköpta med pengar från Statens kulturråd. Projektet pågick 2021-2023 men kapprumsbiblioteken finns kvar även efter projektets slut.

3-årsbok

I samband med 3-årskontrollen på BVC får ditt barn ett gåvokort som kan bytas mot en bilderbok på biblioteket. Barnet behöver själv följa med till biblioteket för att välja bok.

Språkväskor

På alla bibliotek finns Språkväskor för hemlån. Språkväskorna innehåller böcker, men också spel och annat material för att på ett lättsamt sätt stötta barnets språkutveckling.

Följande språkväskor finns på biblioteken:

  • Första orden-väskan
  • Första meningarna-väskan
  • Stora språkljudsväskan

Kom in på ditt bibliotek om du vill veta mer eller låna en väska.

Språktåget

Språktåget är ett språkstimulerande material för barn mellan 0-6 år. Språktåget ger råd och tips till föräldrar och andra vuxna i barns närhet om hur man kan stimulera barnets tal- och språkutveckling. Satsningen är ett samarbete mellan bibliotek, förskola, Barnavårdscentralen (BVC), logopedi, Biblioteksutveckling JH med flera.

I språktåget finns ett allmänt språkstimulerande material som riktar sig till alla barn, men också delar som riktar sig särskilt till barn med språkliga utmaningar. Via BVC, logoped eller förskola kan barnet få en biljett till Språktåget där det framgår inom vilket eller vilka språkliga områden som barnet behöver extra stimulans. Vårdnadshavare tar sedan med sig biljetten till biblioteket där bibliotekspersonalen hjälper till att ta fram böcker som är särskilt utvalda för att stötta barnet inom det eller de områden som behöver stimuleras.

Tanken är att alla barn åker med språktåget, men vissa barn behöver stanna längre på vissa stationer.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.