Artikeln publicerades 20 juni 2024

Bygg- och miljöenheten har tagit vattenprover på badplatserna Geråbadet, Koppelhällan, Öratjärn och Mörtsjön. Alla resultat visar att vattnet är tjänligt. Glädjande nyheter till alla badare där ute!